Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวัง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี โดยหมวดทางหลวงพรหมบุรี และผู้รับจ้างได้ดำเนินการเบี่ยงช่องจราจรขาออก กทม.เหลือ 2 ช่องจราจรเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวทางบริเวณอุโมงค์ทางลอดโรงพยาบาลพรหมบุรี ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนไชโย-สิงห์ใต้ที่ กม. 69+500 ซึ่งในระหว่างที่ดำเนินการจ้างก่อสร้าง อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงขออภัยในความไม่สะดวก ขอให้ท่านเดินทางด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวัง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี โดยหมวดทางหลวงพรหมบุรี และผู้รับจ้างได้ดำเนินการเบี่ยงช่องจราจรขาออก กทม.เหลือ 2 ช่องจราจรเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวทางบริเวณอุโมงค์ทางลอดโรงพยาบาลพรหมบุรี ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนไชโย-สิงห์ใต้ที่ กม. 69+500 เริ่มเบี่ยงจราจรวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ถึง 15 มิถุนายน 2567 ซึ่งในระหว่างที่ดำเนินการจ้างก่อสร้าง อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงขออภัยในความไม่สะดวก ขอให้ท่านเดินทางด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง