Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี

     กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจแผนได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทอินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนชัลแทนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อเสนอแนวเส้นทางเลือก (การประชุมย่อยครั้งที่ 1)  เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงความเป็นมาโครงการ วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษาแนวเส้นทางเลือก ตลอดจนให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษา        แขวงทางหลวงสิงห์บุรี  จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำตาล ทองเอน โพธิ์ชัย งิ้วราย และอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  เข้าร่วม ประชุมย่อยครั้งที่ 1 ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวสิงห์บุรี   ขอบคุณครับ  ข่าวประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานสารสนเทศ IP Phone 51316                          
title
กรมทางหลวง ยันนโยบายคมนาคมไม่ได้สั่งรื้อเกาะกลางทำแบริเออร์

   กรมทางหลวง ยันนโยบายคมนาคมไม่ได้สั่งรื้อเกาะกลางทำแบริเออร์ ให้เริ่มกับโครงการใหม่หรือปรับปรุงเกาะสีเดิมเท่านั้น ยันช่วยลดความรุนแรงอุบัติเหตุ เปิดรูปแบบเกาะกลางถนน กรมทางหลวงจะใช้แบบผสมผสาน แบริเออร์-แบบยก     นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า จากกรณีมีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวประเด็น “ทล.-ทช. งานเข้ารื้อแบบสร้างทางใหม่ หวั่นผู้ใช้ถนนอันตราย”  โดยมีเนื้อหาว่า กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จะดำเนินการรื้อเกาะกลาง เพื่อใช้แบริเออร์แปะแผ่นยางพารา (Rubber Fender barrier) นั้น     กรมทางหลวง ขอชี้แจงว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไม่ได้มีนโยบายให้ทุบรื้อเกาะกลางเดิมที่เป็นแบบเกาะยก เพื่อทำใหม่เป็นแบริเออร์ แต่ได้สั่งการให้ดำเนินการในโครงการก่อสร้างใหม่ หรือ ปรับปรุงเกาะสีที่มีอยู่เดิม เท่านั้น เพราะที่ผ่านมาถนนที่เป็นเกาะสี จะเกิดอุบัติเหตุรถวิ่งข้ามเลนสวนกัน ชนประสานงารุนแรงบ่อยครั้ง และมีผู้เสียชีวิต ทางหลวงจะดำเนินการนำแท่ง Rubber Fender Barrier มาวางเฉพาะพื้นที่เกาะกลางถนนที่เป็นเกาะสี เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนถนนทางหลวง     นอกจากนี้ ถนนที่จะออกแบบใหม่ในปีงบประมาณ 2563 ขนาด 4 ช่องจราจร และ 6 ช่องจราจร จะมีการออกแบบระบบ Rubber Fender Barrier เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุเช่นกัน เพราะจากผลการวิจัยพบว่า การใช้แท่ง Concrete Barriers โดยมีแผ่นยางกันกระแทกคลุมแท่งคอนกรีต จะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได้ไม่น้อยกว่า 30% อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้แบริเออร์ แทนการปรับปรุงเป็นเกาะยก เพราะมีราคาถูกกว่า ทำได้เร็ว ปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง และไม่เกิดการวิ่งข้ามเลนมาชน รูปแบบเกาะกลางที่ทางหลวงจะเลือกใช้กับถนนของทางหลวง จะใช้เป็นเกาะกลางแบบแบริเออร์เป็นหลัก ซึ่งนิยมใช้กับทางหลวงที่มีความกว้างเขตทางแคบ และเป็นรูปแบบฉนวนกั้นที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย โดยออกแบบให้มีระยะปลอดภัยด้านข้าง (Leteral Clearance) ระหว่างช่องจราจรกับเกาะกลาง     นายสราวุธ ทรงศิวิไล กล่าวด้วยว่า ยืนยันว่าการใช้เกาะกลางแบบแบริเออร์ เป็นรูปแบบที่มีข้อได้เปรียบด้านความปลอดภัย รองรับความเร็วได้สูงกว่า ค่าก่อสร้างไม่สูง มีความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างมากกว่า จัดการจราจรได้ดี ใช้เวลาก่อสร้างน้อย เมื่อเทียบกับเกาะยกปลูกหญ้า อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงน้อย ทำให้ช่วยประหยัดเงินค่าก่อสร้างเกาะกลาง และลดค่าบำรุงรักษาเกาะกลางในการตัดหญ้าและรดน้ำต้นไม้ ขณะเดียวกันยังเป็นการใช้พื้นที่ในการเวนคืนอย่างเต็มที่ และที่สำคัญจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน และช่วยให้ชาวสวนยางพาราขายยางพาราได้มากขึ้นด้วย ——————- ข้อมูลข่าวจาก Facebook กรมทางหลวง 3 พ.ย. 62