Close
title
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
14
ตุลาคม
2564

  กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวงวันที่ 14 ต.ค. 64 พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ 11 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 13 แห่ง เร่งดำเนินการฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความห่วงใยต่อประชาชนจึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที พร้อมกำชับให้เร่งสำรวจเส้นทางการคมนาคม ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยและแก้ไขซ่อมแซมฟื้นฟูโดยเร็วเมื่อสถานการณ์อุทกภัยมีความคลี่คลายเพื่อให้เส้นทางการคมนาคมกลับมาใช้งานได้ปกติโดยเร็ว กรมทางหลวงรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิบัติตามแผนป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและติดตามข้อมูลปริมาณและทิศทางน้ำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบเส้นทางการสัญจรที่จะได้รับผลกระทบ รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานและการบริหารจัดการ จัดหาเส้นทางเลี่ยงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้า และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนด้านการจราจรบน พร้อมตั้งจุดให้บริการประชาชน จัดเจ้าหน้าที่ รถ Mobile Service และรถบรรทุกช่วยเหลือประชาชน แจกถุงยังชีพและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนและสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร ยานพาหนะ กรณีมีการร้องขอจากหน่วยงานอื่นๆ หรือประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน สำหรับสถานการณ์ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ และสะพานชำรุด จำนวน 11 จังหวัด ( 26 สายทาง 46 แห่ง) โดยทางหลวงในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่ 1) จ.ขอนแก่น 2) จ.มหาสารคาม 3) จ.มุกดาหาร 4) จ.นนทบุรี 5) จ.อ่างทอง 6) จ.พระนครศรีอยุธยา 7) จ.สุพรรณบุรี จ.นครสวรรค์ 9) จ.จันทบุรี 10) จ.ปราจีนบุรี 11) จ.สระแก้ว ซึ่งมีการจราจรผ่านไม่ได้ 13 แห่ง ดังนี้ 1. จ.ขอนแก่น (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) - ทล. 2 ท่าพระ – ขอนแก่น ช่วง กม.ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 240 ซม. - ทล. 2065 พล – ลำชี ช่วง กม.ที่ 33+625 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์ - ทล. 2065 พล – ลำชี ช่วง กม.ที่ 33+785 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์ 2. จ.มหาสารคาม (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) - ทล.213 มหาสารคาม-หนองขอน ช่วง กม.5+530 (อุโมงค์ท่าขอนยาง) ระดับน้ำสูง 210 ซม.ลำน้ำชีล้นตลิ่ง มีระดับน้ำสูงขึ้น ผนังกั้นน้ำถูกกัดเซาะ ทำการปิดทางลอดอุโมงค์ใต้สะพาน 3. จ.นนทบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) - ทล.307 แยกสวนสมเด็จ-สะพานนนทบุรี ช่วง กม.ที่ 0+942 (จุดกลับรถใต้สะพานนนทบุรี) ระดับน้ำสูง 20 ซม. 4. จ.อ่างทอง (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) - ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 150 ซม. - ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 33+200 (จุดกลับรถใต้ท่อ Box Cul.) ระดับน้ำสูง 90 ซม. - ทล.33 นาคู-ป่าโมก ช่วง กม.ที่ 36+000-36+200 (สี่แยกไฟแดงป่าโมก) ระดับน้ำสูง 20 ซม. 5. จ.พระนครศรีอยุธยา (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) - ทล. 347 บางกระสั้น – บางปะหัน ช่วง กม.ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 25 ซม. ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน - ทล. 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน ช่วง กม.ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 165 ซม. ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน - ทล. 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน ช่วง กม.ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 165 ซม. ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน 6 จ.สุพรรณบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง) - ทล. 33 สุพรรณบุรี - นาคู ช่วง กม.ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 80 ซม. ใช้ทางกลับรถ ข้างหน้าแทน - ทล. 340 สาลี - สุพรรณบุรี กม.ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 130 ซม. ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย พร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1 #กรมทางหลวง #กระทรวงคมนาคม #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

title
28
กันยายน
2564

กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 28 ก.ย. 64 ผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด 45 แห่ง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตั้งป้ายเตือน กรมทางหลวง ได้ทำการสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์บนทางหลวง สถานการณ์ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ จ.ชัยภูมิ, จ.เลย, จ.ขอนแก่น, จ.นครราชสีมา, จ.อุบลราชธานี, จ.สุโขทัย, จ.ลพบุรี, จ.กำแพงเพชร, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.เพชรบูรณ์, จ.สุพรรณบุรี, จ.นครสวรรค์, จ.อุทัยธานี, จ.นนทบุรี,จ.ปราจีนบุรี,จ.สุรินทร์ และจ.สระแก้ว จำนวน 69 สายทาง 125 แห่ง ทางหลวงที่การจราจรผ่านได้ 80 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 45 แห่ง สำหรับจังหวัดการจราจรที่ผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือพายุดีเปรสชันเตี้ยนหมู่ โดยให้ดำเนินการตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมวางแนวทางป้องกัน–ฟื้นฟู–เยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายในทุกมิติ พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที และประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้ประชาชนให้รับทราบมีรายละเอียด สถานการณ์ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. จังหวัดการจราจรที่ผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด จำนวน 45 แห่ง รายละเอียดดังนี้ 1. จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4 แห่ง 3 สายทาง ได้แก่ - ทล.201 พื้นที่ อ.จัตุรัส ช่วงกม.ที่107 – 118 - ทล.2170 พื้นที่ อ.จัตุรัส ช่วงกม.ที่0 – 4 และ ช่วงกม.ที่15 - 18 - ทล.2179 พื้นที่ อ.จัตุรัส ช่วงกม.ที่14 2. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่ - ทล.205 พื้นที่ อ.โนนไทย ช่วงกม.ที่212 - 217 - ทล.2068 พื้นที่ อ.โนนไทย ช่วงกม.ที่ 35 - 37 3. จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 แห่ง 5 สายทาง ได้แก่ - ทล.12 พื้นที่ อ.เมือง ช่วงกม.ที่166 - 171 - ทล.101 พื้นที่ อ.เมือง ช่วงกม.ที่79 - 82 - ทล.125 พื้นที่ อ.ศรีสำโรง ช่วงกม.ที่14 - 19 - ทล.1347 พื้นที่ อ.ศรีสำโรง ช่วงกม.ที่0 - 5 - ทล.1195 พื้นที่ อ.เมือง ช่วงกม.ที่0 - 1 4. จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 แห่ง 3 สายทาง ได้แก่ - ทล.205 พื้นที่ อ.โคกสำโรง ช่วงกม.ที่ 27, ช่วงกม.ที่32, ช่วงกม.ที่53, ช่วงกม.ที่63, ช่วงกม.ที่68 – 71, ช่วงกม.ที่82, ช่วงกม.ที่100 - 104 - ทล.2260 พื้นที่ อ.ลำสนธิ ช่วงกม.ที่1 - 2 - ทล.2243 พื้นที่ อ.ชัยบาดาล ช่วงกม.ที่0 - 1 5. จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 4 แห่ง 1 สายทาง ได้แก่ ทล.1 พื้นที่ อ.เมือง ช่วงกม.ที่419, ช่วงกม.ที่431 - 432 6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 แห่ง 1 สายทาง ได้แก่ ทล.32 พื้นที่ อ.หันสัง ช่วงกม.ที่32, ช่วงกม.ที่39 และช่วงกม.ที่43 7. จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่ - ทล.21 พื้นที่ อ.ศรีเทพ ช่วงกม.ที่99 – 102 และพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี ช่วงกม.ที่112 - 116 - ทล.2275 พื้นที่ อ.วิเชียรบุรี ช่วงกม.ที่33 – 34 และช่วงกม.ที่44 - 48 8. จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่ - ทล.33 พื้นที่ อ.เมือง ช่วงกม.ที่9 - ทล.340 พื้นที่ อ.บางปลาม้า ช่วงกม.ที่59 9. จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 10 แห่ง 8 สายทาง ได้แก่ - ทล.1 พื้นที่ อ.ตาคลี ช่วงกม.ที่339 - ทล.11 พื้นที่ อ.ท่าตะโก ช่วงกม.ที่68, พื้นที่ อ.ไพศาลี ช่วงกม.ที่71 - 72 - ทล.225 พื้นที่ อ.หนองบัว ช่วงกม.ที่82 - 84 - ทล.1072 พื้นที่ อ.แม่วงก์ ช่วงกม.ที่44, ช่วงกม.ที่62 - 63 - ทล.1119 พื้นที่ อ.ท่าตะโก ช่วงกม.ที่31 - 34 - ทล.3004 พื้นที่ อ.ท่าตะโก ช่วงกม.ที่49 - 54 - ทล.3013 พื้นที่ อ.ลาดยาว ช่วงกม.ที่41 - 44 - ทล.3330 อ.ไพศาลี ช่วงกม.ที่20 - 29 10 จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 แห่ง 1 สายทาง ได้แก่ ทล.3456 พื้นที่ อ.ทัพทัน ช่วงกม.ที่3 โดยแขวงทางหลวงในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ พร้อมเร่งระบายน้ำและบำรุงรักษาเส้นทาง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการสัญจรโดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นอกจากนี้กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1 #กระทรวงคมนาคม #กรมทางหลวง #เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

title
28
กันยายน
2564

ข่าวจริง! M-Flow ระบบจ่ายค่าผ่านทางรูปแบบใหม่ หากขับผ่านแล้วไม่จ่ายเงินปรับ 10 เท่า     M-Flow คือ ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางด้วยระบบ AI เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เพราะใช้เทคโนโลยีแบบ Video Tolling ตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติวิ่งผ่านได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวจ่ายเงิน แต่ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากไม่ชำระเงินค่าผ่านทางภายในระยะเวลา 2 วันนับจากการใช้ทาง จะต้องชำระค่าผ่านทาง บวกกับค่าปรับ 10 เท่า อ่านเพิ่มเติมที่ : https://bit.ly/3m4a7np AFNC Thailand 28 ก.ย. 64 #ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม #กระทรวงคมนาคม #กรมทางหลวง #MFlow #ข่าวจริง

 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+