f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 สห.(ข)/2/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 จ้างเหมาทำการไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางระจัน - โพทะเล ระหว่าง กม.0+950 - กม.2+174 (LT,RT) ปริมาณงาน 70 ต้น 14/08/2562 14/08/2562 สห.37/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยายพาหนะ 05/08/2562 05/08/2562 สห.(ข)/2/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายาร 03/07/2562 26/06/2562 433/60/62/348 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางระจัน-โพทะเล ระหว่าง กม.10+443-กม.10+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/06/2562 26/06/2562 สห.36/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 งานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย3028 ตอนควบคุม0100 ตอนบางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.8+320-กม.9+688 (RT) 19/03/2562 19/03/2562 สห.(EB)/34/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย3251 ตอนควบคุม0200 ตอนคูพัฒนา - ชัณสูตร ระหว่าง กม.16+940-กม.17+408,ระหว่าง กม.19+950-กม.20+922 19/03/2562 19/03/2562 สห.(EB)/33/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟต5ชั้น 30 ครอบครัว บริเวณสถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (สิงห์บุรี) 05/02/2562 05/02/2562 สห.33/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) 15/01/2562 15/01/2562 สห.(EB)/31/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 07/01/2562 07/01/2562 สห.(ข)1/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 จ้างเหมาโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สาย3285 ตอนอินทร์บุรี-หนองสุ่ม ระหว่างกม.2+995-กม.3+795 20/12/2561 20/12/2561 สห.จ.31/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.12+460 - กม.15+300 (เป็นช่วงๆ) 06/12/2561 06/12/2561 สห.27/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ