f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อ Overhaul kit supply pump จำนวน 1 ชุด 30/11/2563 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 30/11/2563 271,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 30/11/2563 59,778.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อ HOT-MIX จำนวน 22 ตัน 30/11/2563 62,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 30/11/2563 5,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 30/11/2563 23,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดำออก ระหว่าง กม.88+590 - 104+450 จำนวน 246,364 ตารางเมตร 27/11/2563 98,545.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อ ยาง TIRE ขนาด 205 R16 จำนวน 2 เส้น 26/11/2563 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 50 ใบ 26/11/2563 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 3032,3030,3252,3303 จำนวน 244,794.50 ตร.ม. 26/11/2563 97,917.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 25/11/2563 18,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมา่ตัดหญ้าทางหลวงหมมยเลข 309,311,3028 25/11/2563 150,646.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 25/11/2563 210,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 27/11/2563 74,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย – สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.66+800 – กม.83+900 (LT) เป็นช่วงๆ,ตอนควบคุม 0302 ตอนสิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ระหว่าง กม.83+900 – กม.84+450 (LT) ผลผลิต 1 แห่ง 18/11/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 941 รายการ