f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้าง้หมาซ่อมป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์ และBarrier เสียหาย สาย 32 ตอน สิงห์ดหนือ-โพนางดำตก ที่ ม.107+600 12/12/2562 23,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาซ่อมป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์เสียหาย สาย 32 ตอน สิงห์เหนือ-โพนางดำออก ที่ม.104+800 12/12/2562 13,653.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 12/12/2562 101,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อกรวยยางสีส้มคาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ ขนาด 40x80 ซม. จำนวน 100 อัน 12/12/2562 74,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 7 รายการ 12/12/2562 91,432.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาตีเส้นจราจรผิวทางด้วยสีจราจร สีขาว สาย 32 ตอนไชโย- สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.66+800 - กม.83+900 เป็นช่วงๆ 11/12/2562 85,579.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อกรวยยางสีส้มคาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ ขนาด 1080 ซม. จำนวน 135 อัน 11/12/2562 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อ Driver Board 11/12/2562 70,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 09/12/2562 94,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์เสียหาย สาย 32 ตอนไชโย สิงห์ใต้ ที่ กม.80+800 06/12/2562 21,194.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ และ Barrier concrete Typel I เสียหาย สาย 32 สิงห์ใต้- สิงห์เหนือ ที่ กม.58+900 ด้านขวาทาง 06/12/2562 52,186.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/12/2562 98,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ชนิด 2T จำนวน 48 ลิตร 04/12/2562 7,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 200 ลิตร 06/12/2562 5,374.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/12/2562 42,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 460 รายการ