f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 3 รายการ 09/07/2564 273,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 12 รายการ 23/09/2564 27,256.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 23/09/2564 15,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อยางล้อ ขนาด 215-70-16 จำนวน 2 เส้น 23/09/2564 7,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมารผลิตป้ายไวนิวส์ จำนวน 3 รายการ 22/09/2564 10,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 21/09/2564 10,965.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 1 รายการ 21/09/2564 26,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/09/2564 10,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 20/09/2564 17,354.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 20/09/2564 29,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ 20/09/2564 13,414.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 20/09/2564 29,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างอัดสายไฮโดรอลิค ความยาว 1.32 เมตร จำนวน 4 เส้น จำนวน 1 งาน 21/09/2564 9,095.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาซ่มอการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์เสียหาย ทางหลวงหมายเลข 3032 ที่ กม.23+150 17/09/2564 10,772.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 7,168 ลิตร 17/09/2564 213,463.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,281 รายการ