f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 25/02/2564 6,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร ติดแผ่นสะท้อนแสง มอก.606-2549 ชนิด High Prismatic Grade จำนวน 7 รายการ 25/02/2564 59,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง (หน้าเดียว) ขนาด 15x15 ซม. พร้อมอุปกรณ์ มอก.606-2549 จำนวน 180 ตัว 25/02/2564 39,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Fujixerox รุ่น Docuprint P335d สีดำ จำนวน 1 กล่อง 25/02/2564 5,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 25/02/2564 89,018.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ชื้อไฟ LED กระพริบ-ลูกศร ชุดไฟสัญญาณกะพริบ ชนิดลูกศรซ้าย-ขวา ระบบหลอด LED ขนาด 12V. จำนวน 1 ชุด 22/02/2564 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 23/02/2564 5,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อไฟ LED กระพริบ-ลูกศร ชุดไฟสัญญาณกะพริบ ชนิดลูกศรซ้าย-ขวา ระบบหลอด LED จำนวน 1 ชุด 22/02/2564 52,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อ HOT - MIX ตามมาตรฐาน ทล.ม.408/2532 มอก.371-2530 จำนวน 25 ตัน 22/02/2564 71,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างซ่อมระบบความเย็นในห้องโดยสารพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน 19/02/2564 6,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 18/02/2564 91,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 17/02/2564 99,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร ติดแผ่นสะท้อนแสง มอก.606-2549 แบบที่ 9 (Very High Intersity Grade) ใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.2 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. จำนวน 6 รายการ 16/02/2564 75,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อหลักล้มลุกสีส้มสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสง ชนิด DIAMOND GEADE DG ขนาด 3" 3 แถบ (8x75 ซม.) จำนวน 50 อัน 16/02/2564 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 16/02/2564 56,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,073 รายการ