f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้ออะไหล่ จำนวน 3 รายการ 23/01/2563 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 จำนวน 40 ใบ 23/01/2563 19,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ 23/01/2563 95,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อยางล้อ ขนาด 215-70/16 จำนวน 4 เส้น 23/01/2563 15,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 17 รายการ 22/01/2563 98,586.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 73,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/01/2563 6,805.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาป้ายไวนิวส์ขนาด 1.50x4.00 ม. แบบเจาะตราไก่ จำนวน 6 แผ่น 17/01/2563 10,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 23/01/2563 37,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อเป้าสะท้อนแสง(ล้มลุก) สีขาวหน้าเดียว ขนาด 6x15 ซม. จำนวน 540ตัว 21/01/2563 78,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3รายาร 21/01/2563 28,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้ออะไหล่ จำนวน 3 รายการ 23/01/2563 17,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อยางเรเดียล ขนาด244/70 R16 จำนวน 4 เส้น 23/01/2563 20,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/01/2563 97,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ 17/01/2563 71,597.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 527 รายการ