f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/06/2564 135,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อไฟ LED กระพริบ-ลูกศร ชุดไฟสัญญาณกระพริบ ชนิดลูกศรซ้าย-ขวา ระบบหลอดไฟ LED ขนาด 12 V. จำนวน 1 ชุด 31/05/2564 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 11/06/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,637 ลิตร 14/06/2564 244,254.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 363 ลิตร 14/06/2564 10,265.64 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 30 ใบ 09/06/2564 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อยางนอก ขนาด 750/16-14 จำนวน 2 เส้น 14/06/2564 10,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อยางนอก ขนาด 750/16-14 จำนวน 2 เส้น 09/06/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ชนิด 2T จำนวน 50 ลิตร 15/06/2564 7,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 4 รายการ 09/06/2564 21,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/06/2564 16,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 11/06/2564 10,022.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดเอ 4 จำนวน 100 รีม 08/06/2564 11,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/06/2564 20,326.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิวศื จำนวน 1 แผ่น 14/06/2564 6,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,191 รายการ