แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3285 ตอนควบคุม 0100 ตอนอินทร์บุรี – หนองสุ่ม ระหว่าง กม.3+795 – กม.4+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/05/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 28/05/2563 52,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/05/2563 21,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/05/2563 6,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมหลักพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่าง อ่างทอง – สิงห์บุรี ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย – ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.81+290 – กม.82+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/05/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0200 ตอนชัณสูตร – ท่าช้าง ระหว่าง กม.47+900 – กม.48+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/05/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 22/05/2563 17,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/05/2563 6,552.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MP2555 หมายเลขเครื่อง 7430-005-00988-61 จำนวน 2 หลอด 26/05/2563 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 20/05/2563 30,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 27/05/2563 18,772.08 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อน้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร 21/05/2563 175,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 22/05/2563 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ 19/05/2563 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาซ่อม Barrier สาย 32 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ที่ กม.69+580 ด้านซ้ายทาง 21/05/2563 5,135.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 736 รายการ