f
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 14/11/2562 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2562
2 11/11/2562 พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1
3 23/10/2562 พิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ.2562
4 13/10/2562 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 13/10/2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
6 29/09/2562 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562
7 04/09/2562 ประชุมติดตามผลการสั่งการและการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน 2562
8 26/04/2562 โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
9 25/04/2562 ทำบุญ , รดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการแขวงฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี2562
10 16/04/2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหารกรมทางหลวง ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการทั่วไทย
11 12/04/2562 ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อม อธิบดีกรมทางหลวงและคณะผู้บริหารกรมทางหลวงเข้าเยี่ยมจุดบริการทั่วไทยฯ
12 12/04/2562 นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว ผส.ทล.11 พร้อมคณะทำงานเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการทั่วไทย
13 09/04/2562 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
14 04/04/2562 ประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
15 19/03/2562 ประชุมการเตรียมความพร้อมฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562