f
ร่วมแต่งกายสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายของรัฐบาลและมาตรการของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 29/03/2567
ประชาสัมพันธ์วันที่ 29 มีนาคม 2567
นายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ร่วมแต่งกายสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายของรัฐบาลและมาตรการของกรมทางหลวง

'