f
เปิดศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ลงวันที่ 10/04/2567

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี โดย นายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี มอบหมายให้ หัวหน้าหมวดทางหลวงสิงห์บุรี หัวหน้าหมวดทางหลวงพรหมบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ จังหวัดสิงห์บุรี ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


'