f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 09/02/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 05/01/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 04/12/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 06/11/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 30/09/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 03/09/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 04/08/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 20/07/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 02/06/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 05/05/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 01/04/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 04/03/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 03/02/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 02/01/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ