แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 05/05/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 01/04/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 04/03/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 03/02/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 02/01/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 04/11/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 30/09/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 04/09/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 02/08/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 02/07/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 07/06/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 03/04/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 06/03/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ