f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 02/05/2567 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 01/04/2567 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 01/03/2567 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 31/01/2567 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 03/01/2567 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 07/12/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 08/11/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 08/11/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 02/10/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 04/09/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 07/08/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 04/07/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 06/06/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 02/05/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 สรุปผลดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 07/04/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 67 รายการ