f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 07/09/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 09/08/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 02/07/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 11/06/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 17/05/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 07/04/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 08/03/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 09/02/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 05/01/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 04/12/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 06/11/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 30/09/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 03/09/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 04/08/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 20/07/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 34 รายการ