f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 06/11/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 30/09/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 03/09/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 04/08/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 20/07/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 02/06/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 05/05/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 01/04/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 04/03/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 03/02/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 02/01/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 04/11/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 30/09/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 04/09/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ