f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อไฟ LED กระพริบ-ลูกศร ชุดไฟสัญญาณกระพริบ ชนิดลูกศรซ้าย-ขวา ระบบหลอดไฟ LED ขนาด 12 V. จำนวน 1 ชุด 31/05/2564 433/30/64/88 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,637 ลิตร 14/06/2564 433/35/64/274 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 363 ลิตร 14/06/2564 433/35/64/273 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ซื้อยางนอก ขนาด 750/16-14 จำนวน 2 เส้น 14/06/2564 433/30/64/92 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ชนิด 2T จำนวน 50 ลิตร 15/06/2564 433/30/64/94 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/06/2564 433/40/64/268 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 11/06/2564 433/60/64/267 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดเอ 4 จำนวน 100 รีม 08/06/2564 433/40/64/266 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/06/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิวศื จำนวน 1 แผ่น 14/06/2564 433/60/64/264 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,550 ลิตร 09/06/2564 433/35/64/262 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 ซื้อวัสดุำก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/06/2564 433/60/64/259 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 27/05/2564 433/60/64/258 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 31/05/2564 433/45/64/257 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 27/05/2564 433/60/64/256 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,040 รายการ