f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 3 รายการ 09/07/2564 433/60/64/288 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ซื้อยางล้อ ขนาด 215-70-16 จำนวน 2 เส้น 23/09/2564 433/30/64/132 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 จ้างอัดสายไฮโดรอลิค ความยาว 1.32 เมตร จำนวน 4 เส้น จำนวน 1 งาน 21/09/2564 433/-/64/130 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/09/2564 433/60/64/331 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,650 ลิตร 03/09/2564 433/35/64/330 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 03/09/2564 433/60/64/326 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V. 100A. จำนวน 2 ลูก 31/08/2564 433/30/64/127 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 01/09/2564 433/60/64/325 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 จ้างซ่อมรถไฮดรอแมคพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งาน 25/08/2564 433/-/64/124 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 01/09/2564 433/60/64/324 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 ซื้อน้ำพมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 20/08/2564 433/35/64/323 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 100 รีม 30/08/2564 433/40/64/322 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 จ้างเหมาซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 32 ที่ กม.24+625 ด้านซ้ายทาง 03/09/2564 433/-/64/321 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 16/08/2564 433/60/64/318 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน จำนวน 7 รายการ 11/08/2564 433/30/64/116 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,095 รายการ