f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 27/11/2563 433/60/64/39 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ซื้อ HOT-MIX ตามาตรฐาน ทล.ม.408/2532 มอก.371-2530 จำนวน 35 ตัน 23/11/2563 433/60/64/35 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ซื้อยากำจัดวัชพืชเพรทิลาคลอร์ ขนาด จุ 4 ลิตร จำนวน 5 แกลลอน 24/11/2563 433/70/64/21 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/11/2563 433/60/64/36 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 24/11/2563 433/70/64/34 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 จ้างเหมาตัดหญ้าร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดำออก ระหว่าง กม.88+590 - 108+800 จำนวน 249,984 ตร.ม. 24/11/2563 433/-/64/33 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณด้านซ้ายทางและขวาทาง สาย 3251,3454,3509 จำนวน 148,700 ตร.ม. 24/11/2563 433/-/64/31 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณร่องกลาง สาย 32 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.66+800 - 83+900 จำนวน 219,355 ตร.ม. 24/11/2563 433/-/64/29 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิวส์ขนาด 1.20 x 2.40 ม. แบบปล่อยชาย จำนวน 424 ตร.ม. 24/11/2563 433/-/64/28 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 18/11/2563 433/60/64/26 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 24/11/2563 433/60/64/27 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 23/11/2563 433/60/64/25 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 ซื้อ HOT-MIX ตามมาตรฐาน ทล.ม.408/2532 มอก.371-2530 จำนวน 34 ตัน 23/11/2563 433/60/64/24 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 80 รีม 17/11/2563 433/40/64/18 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/11/2563 433/60/64/23 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 781 รายการ