f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 09/12/2562 09/12/2562 433/45/63/77 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/12/2562 06/12/2562 433/60/63/72 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 200 ลิตร 06/12/2562 06/12/2562 433/35/60/70 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/12/2562 09/12/2562 433/60/62/69 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/12/2562 06/12/2562 433/60/63/68 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 06/12/2562 06/12/2562 433/60/63/66 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 06/12/2562 06/12/2562 433/60/63/67 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 1,200 ลิตร 06/12/2562 06/12/2562 433/35/63/62 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 03/12/2562 433/60/63/61 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/11/2562 09/11/2562 433/60/63/58 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 29/11/2562 29/11/2562 433/60/63/57 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 จ้างซ่อมก้ามปู ผ้าเบรค จานเบรค เบรคหน้าหลังชำรุด จำนวน 1 งาน 02/12/2562 02/12/2562 433/-/63/18 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 จ้างตัดหญ้าบริเวณร่องกลาง และบริเวณสองข้างทาง สาย 32,3252,3303 และ 3454 22/11/2562 22/11/2562 433/-/63/56 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 ซื้อเสื้อสะท้อนแสงคาดแถบสะท้อนแสง8แถบ หน้า-หลัง พร้อมชื่อหน่วยงาน 22/11/2562 22/11/2562 433/60/63/54 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 ซื้อ Pre-Mixed สำเร็จรูป 22/11/2562 22/11/2562 433/60/61/55 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 388 รายการ