f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ – โพนางดำออก ที่ กม.90+825 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12 ต้น) 28/05/2567 สห.39/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ ระหว่าง กม.82+750 - กม.84+050 (LT) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,356 ตร.ม.) 28/05/2567 สห.38/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ซื้อเเบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 A. จำนวน 2 ลูก 24/05/2567 433/30/67/96 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,731 ลิตร 24/05/2567 433/35/67/246 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 269 ลิตร 24/05/2567 433/35/67/245 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.50+450 - กม.51+640 จำนวน 1 แห่ง 21/05/2567 สห.35/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/05/2567 433/60/67/244 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 24/05/2567 433/60/67/241 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ระหว่าง กม.30+430 - กม.31+570 จำนวน 1 แห่ง 17/05/2567 สห.28/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 จ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงมะขามเทศ - บางระจัน ระหว่าง กม.0+050 - กม.0+875 จำนวน 1 แห่ง 17/05/2567 สห.25/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาวจุ 3.785 ลิตร จำนวน 36 กระป่อง 24/05/2567 433/60/67/239 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 24/05/2567 433/60/67/238 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 ซื้อใบมีดตัดหญ้าขนาด 14 นิ้ว จำนวน 50 ใบ 21/05/2567 433/30/67/95 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 24/05/2567 433/45/67/237 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 20/05/2567 433/60/*67/236 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,176 รายการ