แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3285 ตอนควบคุม 0100 ตอนอินทร์บุรี – หนองสุ่ม ระหว่าง กม.3+795 – กม.4+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/05/2563 สห.31/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมหลักพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่าง อ่างทอง – สิงห์บุรี ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย – ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.81+290 – กม.82+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/05/2563 สห.30/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0200 ตอนชัณสูตร – ท่าช้าง ระหว่าง กม.47+900 – กม.48+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/05/2563 สห.29/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MP2555 หมายเลขเครื่อง 7430-005-00988-61 จำนวน 2 หลอด 26/05/2563 433/40/63/338 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 27/05/2563 433/-/63/335 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 ซื้อน้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร 21/05/2563 433/35/63/334 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 22/05/2563 433/45/63/333 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ 19/05/2563 433/45/63/330 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 จ้างเหมาซ่อม Barrier สาย 32 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ที่ กม.69+580 ด้านซ้ายทาง 21/05/2563 433/-/63/327 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 19/05/2563 433/60/63/328 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/05/2563 433/60/63/326 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 ซื้ออะไหล่จำนวน 2 รายการ 20/05/2563 433/30/63/73 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 ซื้อไฟไซเรน จำนวน 3 อัน 13/05/2563 433//45/63/325 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,400 ลิตร 14/05/2563 433/35/63/322 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 08/05/2563 433/45/63/321 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 641 รายการ