f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดเอ 4 จำนวน 100 รีม 27/05/2567 433/40/67/253 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย – ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.76+900 - กม.77+700 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 16/05/2567 สห.(EB)/42/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.78+390 - กม.81+040 (LT,RT) ปริมาณงาน 54,200 ตร.ม. 18/04/2567 สห.30/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ในทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.40+245 - กม.40+945 ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร 18/04/2567 สห.37/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.78+390 - กม.81+040 (LT,RT) ปริมาณงาน 54,200 ตร.ม. 17/04/2567 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ในทางหลวงหมายเลข 3285 ตอน อินทร์บุรี - หนองสุ่ม ระหว่าง กม.5+000 - กม.5+850 ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร 11/04/2567 สห.36/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 3283 ตอนควบคุม 0100 ตอน อินทร์บุรี - ทองเอน ระหว่าง กม.2+100-กม.3+050 09/04/2567 สห.(EB)/34/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.42+680-กม.47+675 (LT,RT) เป็นช่วงๆ 05/04/2567 สห.11/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ตอน 2 ระหว่าง กม.81+849 - กม.82+959 (LT) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 20,766 ตร.ม. 05/04/2567 สห.(EB)/26/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนควบคุม 0100 ตอน บุ้งกี๋ - ท่าศาล ระหว่าง กม.12+423 - กม.13+123 04/04/2567 สห.12/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางระจัน - โพทะเล ระหว่าง กม.9+050 - กม.9+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 สห.13/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอน สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ ระหว่าง กม.86+880 - กม.88+100 (LT) ปริมาณงาน 19,510 ตร.ม. 03/04/2567 สห.31/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3285 ตอนควบคุม 0100 ตอน อินทร์บุรี - หนองสุ่ม ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+510 (LT,RT) ปริมาณงาน 13,590 ตร.ม. 03/04/2567 สห.32/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนควบคุม 0100 ตอน บุ้งกี๋ - ท่าศาล ตอน 3 ระหว่าง กม.29+017 - กม.30+652 (LT,RT) ปริมาณงาน 18,423 ตร.ม. 03/04/2567 สห.33/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนควบคุม 0100 ตอน บุ้งกี๋ - ท่าศาล ตอน 2 ระหว่าง กม.15+300 - กม.16+970 (LT,RT) ปริมาณงาน 34,430 ตร.ม. 03/04/2567 สห.34/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 180 รายการ