f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อ HOT-MIX ตามมาตรฐาน ทล.408/2532 06/11/2562 06/11/2562 433/60/63/32 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 จ้างเหมาทำการไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางระจัน - โพทะเล ระหว่าง กม.0+950 - กม.2+174 (LT,RT) ปริมาณงาน 70 ต้น 07/08/2562 07/08/2562 สห.37/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางระจัน-โพทะเล ระหว่าง กม.10+443-กม.10+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/06/2562 20/06/2562 สห.36/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย3028 ตอนควบคุม0100 ตอนบางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.8+320-กม.9+688 (RT) 19/03/2562 19/03/2562 สห.(EB)/34/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย3251 ตอนควบคุม0200 ตอนคูพัฒนา - ชัณสูตร ระหว่าง กม.16+940-กม.17+408,ระหว่าง กม.19+950-กม.20+922 19/03/2562 19/03/2562 สห.(EB)/33/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 จ้างเหมาโครงการพัฒนาจังหวัด กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงบนทางหลวงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้ทาง ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนควบคุม 0100 ตอนบุ้งกี๋-ท่าศาล ที่ กม.4+700 (บริเวณโค้งสาธุ) 06/02/2562 06/02/2562 สห.จ.3/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟต5ชั้น 30 ครอบครัว บริเวณสถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (สิงห์บุรี) 30/01/2562 30/01/2562 สห.33/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 จ้างเหมาโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลจักรสีห์, ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี และตำบลโพทะเล, ตำบลคอทราย, ตำบลบางระจัน, ตำบลโพสังโฆ, ตำบลท 14/05/2562 14/05/2562 สห.จ.29/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) 15/01/2562 15/01/2562 สห.(EB)/31/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 433/35/62/143 02/01/2562 28/01/2562 433/35/62/143 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 433/60/62/126 20/12/2561 19/12/2561 433/60/62/126 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 จ้างเหมาโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สาย3285 ตอนอินทร์บุรี-หนองสุ่ม ระหว่างกม.2+995-กม.3+795 19/04/2562 11/04/2562 สห.จ.31/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ 07/12/2561 03/12/2561 433/60/62/101 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/12/2561 03/12/2561 433/35/62/98 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/11/2561 26/11/2561 433/60/62/85 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ