f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางระจัน-โพทะเล ตอน 3 ระหว่าง กม.8+410 – กม.10+472 (LT,RT) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 68 ต้น) 01/12/2563 สห.15/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย – สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.66+800 – กม.83+900 (LT) เป็นช่วงๆ,ตอนควบคุม 0302 ตอนสิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ระหว่าง กม.83+900 – กม.84+450 (LT) ผลผลิต 1 แห่ง 01/12/2563 สห.36/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย – สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.66+800 – กม.83+900 (LT) เป็นช่วงๆ,ตอนควบคุม 0302 ตอนสิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ระหว่าง กม.83+900 – กม.84+450 (LT) ผลผลิต 1 แห่ง 18/11/2563 สห.(EB)/26/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางระจัน-โพทะเล ตอน 3 ระหว่าง กม.8+410 – กม.10+472 (LT,RT) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 68 ต้น) 18/11/2563 สห.(EB)/29/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0200 ตอนชัณสูตร – ท่าช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.40+435 – กม.44+150 (RT) เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 59 ต้น) 18/11/2563 สห.3/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกวัดสนามไชย – วัดกระดังงา ตอน 7 ที่ กม.33+630 และกม.35+000 ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 510 ตร.ม.) 18/11/2563 สห.2/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ – โพนางดำออก ตอน 1 ระหว่าง กม.103+680 – กม.111+473 , กม.104+900 – กม.111+473 (LT,RT) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,540 ตร.ม.) 18/11/2563 สห.1/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอน สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ตอน 3 ที่ กม.84+885 (สะพานม่วงหมู่) ผลผลิต 1 แห่ง 29/06/2564 สห.33/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอน สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ตอน 3 ที่ กม.84+885 (สะพานม่วงหมู่) ผลผลิต 1 แห่ง 13/11/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ – โพนางดำออก ตอน 2 ที่ กม.110+143 (คลองบางปูน) ผลผลิต 1 แห่ง 29/06/2564 สห.32/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย – ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.79+417 – กม.90+928 (LT,RT) เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 153 ต้น) 13/11/2563 สห.27/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (HIGH MAST) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอน สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ระหว่าง กม.84+740 – กม.87+200 (ร่องกลาง) เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 19 ต้น) 13/11/2563 สห.26/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย – สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.67+811 – กม.68+597 (ร่องกลาง) และทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ – โพนางดำออก ระหว่าง กม.94+294 – กม.101+112 (ร่องกลาง) เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง 13/11/2563 สห.25/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ-โพนางดำออก ตอน 4 ที่ กม.94+235 (คลองบ้านไร่) ผลผลิต 1 แห่ง 29/06/2564 สห.31/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย – สิงห์ใต้ ตอน 2 ที่ กม.83+378 (แม่น้ำลพบุรี) ผลผลิต 1 แห่ง 29/06/2564 สห.29/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 92 รายการ