แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/05/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อศูนย์ราชการและโรงเรียนสิงห์บุรี สาย 311 ตอนแยกวัดสนามไชย-วัดกระดังงา ระหว่าง กม.30+500-กม.31+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/04/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สาย 32 ตอนไชโย-สิงห์บุรี ที่ กม.78+100,78+500(จุดกลับรถวัดอัมพวัน) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/04/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สาย 32 ตอนไชโย-สิงห์บุรี ที่ กม.78+100,78+500(จุดกลับรถวัดอัมพวัน) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
4 31/03/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงอินทร์บุรี(1หลัง) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0202 ตอนวัดกระดังงา-บ้านม้า ที่ กม.48+702 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 31/03/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงพรหมบุรี ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย-สิงห์ใต้ ที่ กม.83+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 31/03/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ม.ค่ายบางระจัน สาย 3032 ตอนบุ้งกี๋-ท่าศาล ที่ กม.17+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 31/03/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สาย 32 ตอนไชโย-สิงห์ใต้ ที่ กม.78+100,78+500(จุดกลับรถวัดอัมพวัน) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 31/03/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สาย 32 ตอนไชโย-สิงห์ใต้ ที่ กม.78+100,78+500(จุดกลับรถวัดอัมพวัน) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
9 12/03/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ สาย 3252 ตอน พักทัน-บ้านจ่า ระหว่าง กม.0+005-กม.9+508 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 75,590 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 09/03/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 3454 ตอนชัณสูตร-ท่าช้าง ระหว่าง กม.44+260-กม.46+075 ปริมาณ 19,965 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 33 รายการ