f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 31/07/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.0+950 – กม.2+174 (LT,RT) ปริมาณงาน 70 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/06/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางระจัน-โพทะเล ระหว่าง กม.10+443-กม.10+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 11/03/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย3028 ตอนควบคุม0100 ตอนบางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.8+320-กม.9+688 (RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 11/03/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย3251 ตอนควบคุม0200 ตอนคูพัฒนา - ชัณสูตร ระหว่าง กม.16+940-กม.17+408,ระหว่าง กม.19+950-กม.20+922 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/01/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟต5ชั้น 30 ครอบครัว บริเวณสถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (สิงห์บุรี) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 08/01/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/12/2561 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟต5ชั้น 30 ครอบครัว บริเวณสถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (สิงห์บุรี) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/11/2561 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.12+460 - กม.15+300 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ