f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 13/11/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0200 ตอนชัณสูตร – ท่าช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.40+435 – กม.44+150 (RT) เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 59 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 12/11/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย – ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.79+417 – กม.90+928 (LT,RT) เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 153 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/11/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย – สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.67+811 – กม.68+597 (ร่องกลาง) และทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ – โพนางดำออก ระหว่าง กม.94+294 – กม.101+112 (ร่องกลาง) เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 12/11/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (HIGH MAST) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอน สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ระหว่าง กม.84+740 – กม.87+200 (ร่องกลาง) เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 19 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/11/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกวัดสนามไชย – วัดกระดังงา ตอน 7 ที่ กม.33+630 และกม.35+000 ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 510 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/11/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางระจัน-โพทะเล ตอน 3 ระหว่าง กม.8+410 – กม.10+472 (LT,RT) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 68 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/11/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ – โพนางดำออก ตอน 2 ที่ กม.110+143 (คลองบางปูน) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/11/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย – สิงห์ใต้ ตอน 2 ที่ กม.83+378 (แม่น้ำลพบุรี) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/11/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย-สิงห์ใต้ ตอน 1 ที่ กม.71+971 (คลองเก้าชั่ง) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/11/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ-โพนางดำออก ตอน 1 ที่ กม.107+978 (คลองเชียงราก) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 74 รายการ