f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อ Overhaul kit supply pump จำนวน 1 ชุด 30/11/2563 433/30/64/27 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 30/11/2563 433/60/64/50 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 30/11/2563 433/45/64/49 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ซื้อ HOT-MIX จำนวน 22 ตัน 30/11/2563 433/60/64/48 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 30/11/2563 433/60/64/47 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 30/11/2563 433/45/64/46 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดำออก ระหว่าง กม.88+590 - 104+450 จำนวน 246,364 ตารางเมตร 27/11/2563 433/-/64/45 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 ซื้อ ยาง TIRE ขนาด 205 R16 จำนวน 2 เส้น 26/11/2563 433/30/64/25 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 50 ใบ 26/11/2563 433/30/64/26 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 3032,3030,3252,3303 จำนวน 244,794.50 ตร.ม. 26/11/2563 433/-/64/44 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 25/11/2563 433/60/64/43 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 จ้างเหมา่ตัดหญ้าทางหลวงหมมยเลข 309,311,3028 25/11/2563 433/-/64/41 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 25/11/2563 433/35/64/40 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/11/2563 433/60/64/39 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางสองข้างทาง สาย 32 ตอนไชโย-สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.66+800-83+00 จำนวน 214515 ตารางเมตร 17/11/2563 433/-/64/37 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 846 รายการ