f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/05/2567 433/60/67/254 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดเอ 4 จำนวน 100 รีม 27/05/2567 433/40/67/253 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 27/05/2567 433/60/67/252 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MP 3554S จำนวน 2 หลอด 24/05/2567 433/40/67/249 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ Leserjet Enterprise M604 จำนวน 2 กล่อง 24/05/2567 433/40/67/250 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 ซื้อเเบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 A. จำนวน 2 ลูก 23/05/2567 433/30/67/96 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,731 ลิตร 21/05/2567 433/35/67/246 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 269 ลิตร 21/05/2567 433/35/67/245 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/05/2567 433/60/67/244 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/05/2567 433/45/67/242 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 17/05/2567 433/60/67/241 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาวจุ 3.785 ลิตร จำนวน 36 กระป่อง 16/05/2567 433/60/67/239 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/05/2567 433/60/67/238 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 ซื้อใบมีดตัดหญ้าขนาด 14 นิ้ว จำนวน 50 ใบ 16/05/2567 433/30/67/95 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน ไชโย – สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ กม.82+750 - กม.84+050 (LT) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,356 ตร.ม.) 14/05/2567 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,291 รายการ