แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 28/05/2563 433/60/63/348 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/05/2563 433/40/63/346 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/05/2563 433/60/63/345 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 22/05/2563 433/60/63/341 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/05/2563 433/60/63/340 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MP2555 หมายเลขเครื่อง 7430-005-00988-61 จำนวน 2 หลอด 21/05/2563 433/40/63/338 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 20/05/2563 433/45/63/336 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 19/05/2563 433/-/63/335 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 ซื้อน้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร 19/05/2563 433/35/63/334 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 19/05/2563 433/45/63/333 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ 14/05/2563 433/45/63/330 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 จ้างเหมาซ่อม Barrier สาย 32 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ที่ กม.69+580 ด้านซ้ายทาง 14/05/2563 433/-/63/327 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/05/2563 433/60/63/328 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/05/2563 433/60/63/326 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 ซื้ออะไหล่จำนวน 2 รายการ 05/05/2563 433/30/63/73 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 683 รายการ