f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 25/02/2564 433/40/64/168 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร ติดแผ่นสะท้อนแสง มอก.606-2549 ชนิด High Prismatic Grade จำนวน 7 รายการ 25/02/2564 433/-/64/166 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ซื้อเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง (หน้าเดียว) ขนาด 15x15 ซม. พร้อมอุปกรณ์ มอก.606-2549 จำนวน 180 ตัว 25/02/2564 433/60/64/168 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Fujixerox รุ่น Docuprint P335d สีดำ จำนวน 1 กล่อง 25/02/2564 433/40/64/170 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 25/02/2564 433/60/64/167 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 ชื้อไฟ LED กระพริบ-ลูกศร ชุดไฟสัญญาณกะพริบ ชนิดลูกศรซ้าย-ขวา ระบบหลอด LED ขนาด 12V. จำนวน 1 ชุด 22/02/2564 433/30/64/52 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 23/02/2564 433/40/64/164 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 ซื้อไฟ LED กระพริบ-ลูกศร ชุดไฟสัญญาณกะพริบ ชนิดลูกศรซ้าย-ขวา ระบบหลอด LED จำนวน 1 ชุด 22/02/2564 433/30/64/52 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 ซื้อ HOT - MIX ตามมาตรฐาน ทล.ม.408/2532 มอก.371-2530 จำนวน 25 ตัน 22/02/2564 433/60/64/163 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 จ้างซ่อมระบบความเย็นในห้องโดยสารพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน 19/02/2564 433/-/64/49 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 18/02/2564 433/60/64/161 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 17/02/2564 433/45/64/160 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร ติดแผ่นสะท้อนแสง มอก.606-2549 แบบที่ 9 (Very High Intersity Grade) ใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.2 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. จำนวน 6 รายการ 16/02/2564 433/-/64/157 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 ซื้อหลักล้มลุกสีส้มสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสง ชนิด DIAMOND GEADE DG ขนาด 3" 3 แถบ (8x75 ซม.) จำนวน 50 อัน 16/02/2564 433/60/64/156 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 16/02/2564 433/60/64/159 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 999 รายการ