f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้าง้หมาซ่อมป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์ และBarrier เสียหาย สาย 32 ตอน สิงห์ดหนือ-โพนางดำตก ที่ ม.107+600 12/12/2562 12/12/2562 433/-/63/87 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 จ้างเหมาซ่อมป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์เสียหาย สาย 32 ตอน สิงห์เหนือ-โพนางดำออก ที่ม.104+800 12/12/2562 12/12/2562 433/-/63/86 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 12/12/2562 12/12/2562 433/60/63/85 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ซื้อกรวยยางสีส้มคาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ ขนาด 40x80 ซม. จำนวน 100 อัน 12/12/2562 12/12/2562 433/60/63/84 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 7 รายการ 12/12/2562 12/12/2562 433/60/63/83 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 จ้างเหมาตีเส้นจราจรผิวทางด้วยสีจราจร สีขาว สาย 32 ตอนไชโย- สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.66+800 - กม.83+900 เป็นช่วงๆ 11/12/2562 11/12/2562 433/-/63/82 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 ซื้อกรวยยางสีส้มคาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ ขนาด 1080 ซม. จำนวน 135 อัน 11/12/2562 11/12/2562 433/60/63/81 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 ซื้อ Driver Board 11/12/2562 11/12/2562 433/45/63/80 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 09/12/2562 04/12/2562 433/45/63/77 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์เสียหาย สาย 32 ตอนไชโย สิงห์ใต้ ที่ กม.80+800 06/12/2562 06/12/2562 433/-/63/74 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ และ Barrier concrete Typel I เสียหาย สาย 32 สิงห์ใต้- สิงห์เหนือ ที่ กม.58+900 ด้านขวาทาง 06/12/2562 06/12/2562 433/-/63/73 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 433/60/63/72 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ชนิด 2T จำนวน 48 ลิตร 04/12/2562 04/12/2562 433/30/63/22 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 200 ลิตร 04/12/2562 04/12/2562 433/35/60/70 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 06/12/2562 04/12/2562 433/60/62/69 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 425 รายการ