f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 3 รายการ 05/07/2564 433/60/64/288 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 12 รายการ 23/09/2564 433/85/64/360 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 23/09/2564 433/40/64/358 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ซื้อยางล้อ ขนาด 215-70-16 จำนวน 2 เส้น 22/09/2564 433/30/64/132 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 จ้างเหมารผลิตป้ายไวนิวส์ จำนวน 3 รายการ 22/09/2564 433/85/64/356 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 21/09/2564 433/40/64/352 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 1 รายการ 21/09/2564 433/60/64/355 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/09/2564 433/60/64/353 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 20/09/2564 433/60/64/351 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 20/09/2564 433/60/64/350 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ 20/09/2564 433/70/64/347 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 20/09/2564 433/40/64/347 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 จ้างอัดสายไฮโดรอลิค ความยาว 1.32 เมตร จำนวน 4 เส้น จำนวน 1 งาน 16/09/2564 433/-/64/130 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 จ้างเหมาซ่มอการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์เสียหาย ทางหลวงหมายเลข 3032 ที่ กม.23+150 17/09/2564 433/-/64/346 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 ซื้อวน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 7,168 ลิตร 17/09/2564 433/35/64/345 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,187 รายการ