f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางระจัน - โพทะเล ระหว่าง กม.0+950 - กม.2+174 (LT,RT) ปริมาณงาน 70 ต้น 07/08/2562 07/08/2562 สห.37/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางระจัน-โพทะเล ระหว่าง กม.10+443-กม.10+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/06/2562 20/06/2562 สห.36/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟต5ชั้น 30 ครอบครัว บริเวณสถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (สิงห์บุรี) 30/01/2562 30/01/2562 สห.33/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 จ้างเหมาโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สาย3285 ตอนอินทร์บุรี-หนองสุ่ม ระหว่างกม.2+995-กม.3+795 14/12/2561 14/12/2561 สห.จ.31/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.12+460 - กม.15+300 (เป็นช่วงๆ) 29/11/2561 29/11/2561 สห.27/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ