f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอน สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ตอน 3 ที่ กม.84+885 (สะพานม่วงหมู่) ผลผลิต 1 แห่ง 13/11/2563 สห.33/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอน สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ตอน 3 ที่ กม.84+885 (สะพานม่วงหมู่) ผลผลิต 1 แห่ง 13/11/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ – โพนางดำออก ตอน 2 ที่ กม.110+143 (คลองบางปูน) ผลผลิต 1 แห่ง 13/11/2563 สห.32/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย – ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.79+417 – กม.90+928 (LT,RT) เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 153 ต้น) 13/11/2563 สห.27/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (HIGH MAST) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอน สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ระหว่าง กม.84+740 – กม.87+200 (ร่องกลาง) เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 19 ต้น) 13/11/2563 สห.26/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย – สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.67+811 – กม.68+597 (ร่องกลาง) และทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ – โพนางดำออก ระหว่าง กม.94+294 – กม.101+112 (ร่องกลาง) เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง 13/11/2563 สห.25/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ-โพนางดำออก ตอน 4 ที่ กม.94+235 (คลองบ้านไร่) ผลผลิต 1 แห่ง 12/11/2563 สห.31/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย – สิงห์ใต้ ตอน 2 ที่ กม.83+378 (แม่น้ำลพบุรี) ผลผลิต 1 แห่ง 12/11/2563 สห.29/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย-สิงห์ใต้ ตอน 1 ที่ กม.71+971 (คลองเก้าชั่ง) ผลผลิต 1 แห่ง 12/11/2563 สห.24/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอนสิงห์เหนือ – โพนางดำออก ตอน 3 ที่ กม.90+826 (แม่ลา) ผลผลิต 1 แห่ง 12/11/2563 สห.23/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ-โพนางดำออก ตอน 1 ที่ กม.107+978 (คลองเชียงราก) ผลผลิต 1 แห่ง 12/11/2563 สห.14/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง สาย 32 ตอนไชโย-สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.77+900-กม.78+300 (LT) ปริมาณ 1 แห่ง 12/11/2563 สห.22/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมขน ทางหลวงหมายเลข 369 ตอนทางเลี่ยงเมืองสิงห์บุรี ระหว่าง กม.0+225-กม.1+300 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 สห.30/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอนสิงห์เหนือ – โพนางดำออก ตอน 1 ระหว่าง กม.96+060 - กม.98+750 (LT) ปริมาณงาน 43,382 ตารางเมตร 10/11/2563 สห.21/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย – สิงห์ใต้ ตอน 1 ระหว่าง กม.80+010 - กม.82+750 (RT) ปริมาณงาน 44,885 ตารางเมตร 10/11/2563 สห.20/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ