f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านวังขอน - ท่าช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.25+335 - กม.34+245 (LT,RT) เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 24/04/2567 สห.(EB)/29/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.78+390 - กม.81+040 (LT,RT) ปริมาณงาน 54,200 ตร.ม. 18/04/2567 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 3283 ตอนควบคุม 0100 ตอน อินทร์บุรี - ทองเอน ระหว่าง กม.2+100-กม.3+050 18/04/2567 สห.(EB)/34/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ตอน 2 ระหว่าง กม.81+849 - กม.82+959 (LT) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 20,766 ตร.ม. 18/04/2567 สห.(EB)/26/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0100 ตอน อินทร์บุรี - ช่องแค ระหว่าง กม.0+763 - กม.14+600 (LT,RT) เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 350 ต้น) 09/04/2567 สห.(EB)/16/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.77+400 - กม.78+635 (LT) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) 09/04/2567 สห.(EB)/12/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.35+997 - กม.36+697 (RT) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 21 ต้น) 09/04/2567 สห.(EB)/9/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3251 ตอนควบคุม 0200 ตอน คูพัฒนา - ชัณสูตร ตอน 3 ระหว่าง กม.28+177 - กม.30+250 (RT) เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 58 ต้น) 17/04/2567 สห.(EB)/8/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอน สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ ระหว่าง กม.87+900 - กม.88+530 (LT) ทางขนาน ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 19 ต้น) 09/04/2567 สห.(EB)/11/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.54+502 - กม.57+288 (LT) เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 37 ต้น) 09/04/2567 สห.(EB)/5/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านวังขอน - ท่าช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.25+335 - กม.34+245 (LT,RT) เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 53 ต้น) 09/04/2567 สห.(EB)/4/2567 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง รหัสงาน 33800 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางงา – บ้านหมี่ กม.5+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/12/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอน สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ตอน 3 ที่ กม.84+885 (สะพานม่วงหมู่) ผลผลิต 1 แห่ง 16/11/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ