f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 15/10/2562 15/10/2562 สห.(ข)/3/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ (นอกเงินทุน) จำนวน 2 รายการ 29/08/2562 27/08/2562 สห.(ข)/2/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 19/04/2562 09/04/2562 433/60/62/273 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 งานซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 4 รายการ 19/04/2562 09/04/2562 433/85/62/272 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 19/04/2562 09/04/2562 433/60/62/273 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 งานซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ 17/04/2562 09/04/2562 433/40/62/269 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ 17/04/2562 09/04/2562 433/45/62/268 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 งานซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/04/2562 10/04/2562 433/60/62/270 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 งานซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 09/04/2562 05/04/2562 433/45/62/266 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 15 รายการ 09/04/2562 04/04/2562 433/60/62/265 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 09/04/2562 04/04/2562 433/60/62/264 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 งานจ้างเหมาป้ายจราจร จำนวน 6 รายการ 09/04/2562 04/04/2562 433/-/62/263 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 04/04/2562 02/04/2562 433/60/62/259 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ 04/04/2562 02/04/2562 433/60/62/258 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 02/04/2562 433/60/62/256 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 42 รายการ