f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สาย 32 ตอนควบคุม 0302 ตอนสิงห์ใต้-สิงห์เหนือ ที่ กม.87+342 18/08/2563 สห.(EB)/27/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อศูนย์ราชการและโรงเรียนสิงห์บุรี สาย311 ตอนแยกวัดสนามไชย-วัดกระดังงา ระหว่างกม.30+500-กม.31+000 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน 07/08/2563 สห.(EB)/26/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อศูนย์ราชการและโรงเรียนสิงห์บุรี สาย311 ตอนแยกวัดสนามไชย-วัดกระดังงา ระหว่างกม.30+500-กม.31+000 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน 17/07/2563 สห.(EB)/25/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงพรหมบุรี ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย-สิงห์ใต้ ที่ กม.83+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2563 สห.28/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงพรหมบุรี ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย-สิงห์ใต้ ที่ กม.83+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 สห.(EB)/21/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสิงห์บุรี สาย 32 ตอนสิงห์เหนือ-โพนางดำออก ที่ กม.103+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 สห.(EB)/2/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอนสิงห์เหนือ-โพนางดำออก ตอน 1 ระหว่าง กม.91+813-กม.94+294 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (94 ต้น) 17/03/2563 สห.(EB)/1/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 ซื้อยางเรเดียล ขนาด244/70 R16 จำนวน 4 เส้น 23/01/2563 433/30/63/30 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 15/10/2562 สห.(ข)/3/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ (นอกเงินทุน) จำนวน 2 รายการ 27/08/2562 สห.(ข)/2/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 09/04/2562 433/60/62/273 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 งานซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 4 รายการ 09/04/2562 433/85/62/272 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 09/04/2562 433/60/62/273 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 งานซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ 09/04/2562 433/40/62/269 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ 09/04/2562 433/45/62/268 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 50 รายการ