f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564 - เดือน มิถุนายน 2564 30/06/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564 08/04/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 07/01/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563 30/09/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563 03/07/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2563 01/04/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 03/01/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 30/09/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 01/04/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2ระหว่าง เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562 01/04/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ