f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 01/10/2562 30/09/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 19/07/2562 01/04/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2ระหว่าง เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562 01/04/2562 01/04/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ