แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2563 01/04/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 03/01/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 30/09/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 01/04/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2ระหว่าง เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562 01/04/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ