f
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ลงวันที่ 25/03/2567
ประชาสัมพันธ์วันที่ 21 มีนาคม 2567
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี โดย นายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี มอบหมายให้ หน่วยงานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและหมวดทางหลวงค่ายบางระจัน แขวงทางหลวงสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดวิหารขาว ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

'