f
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรับสมัคร 04/10/2564 ถึง 30/11/2564 สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค.64)
2 ประกาศรับสมัคร 16/05/2562 ถึง 24/05/2562 เลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ประกาศรับสมัคร 16/05/2562 ถึง 24/05/2562 เลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ประกาศรับสมัคร 16/05/2562 ถึง 04/06/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 ประกาศรับสมัคร 22/04/2562 ถึง 01/05/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 22/04/2562 ถึง 15/05/2562 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักกฎหมาย
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 29/03/2562 ถึง 08/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 ประกาศรับสมัคร 12/03/2562 ถึง 30/04/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร (รถเครน 1 ตำแหน่ง)
9 ประกาศรับสมัคร 12/03/2562 ถึง 31/12/2562 ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร (ขยายเวลาการรับสมัคร) หน่วยงาน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
10 ประกาศรับสมัคร 12/03/2562 ถึง 22/03/2562 ตำแหน่งพนักงานบริการ หน่วยงาน สำนักกฎหมาย
11 ประกาศรับสมัคร 12/03/2562 ถึง 01/05/2562 ตำแหน่งพนักงานโยธา หน่วยงาน สำนักมาตรฐานและประเมินผล
12 ประกาศรับสมัคร 12/03/2562 ถึง 27/03/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หน่วยงานสำนักงานทางหลวงที่ 17
13 ประกาศรับสมัคร 12/03/2562 ถึง 30/04/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ หน่วยงานสำนักเครื่องกลและสื่อสาร
14 ประกาศรับสมัคร 23/01/2562 ถึง 25/01/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา 1 อัตรา
15 ประกาศรับสมัคร 23/01/2562 ถึง 18/02/2562 สทล.14 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป