f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยก่อสร้างทางขนาน พระพรหมเทวาลัย ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนไชโย–สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.82+263-กม.83+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/09/2564 สห.42/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3030 ตอน ดงมะขามเทศ–บางระจัน ระหว่าง กม.2+935–กม.3+735 ปริมาณงาน 0.800 กิโลเมตร 21/09/2564 สห.38/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนวัดกระดังงา–บ้านม้า ระหว่าง กม.48+600-กม.49+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/09/2564 สห.39/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอน สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ตอน 3 ที่ กม.84+885 (สะพานม่วงหมู่) ผลผลิต 1 แห่ง 29/06/2564 สห.33/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ – โพนางดำออก ตอน 2 ที่ กม.110+143 (คลองบางปูน) ผลผลิต 1 แห่ง 29/06/2564 สห.32/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ-โพนางดำออก ตอน 4 ที่ กม.94+235 (คลองบ้านไร่) ผลผลิต 1 แห่ง 29/06/2564 สห.31/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย – สิงห์ใต้ ตอน 2 ที่ กม.83+378 (แม่น้ำลพบุรี) ผลผลิต 1 แห่ง 29/06/2564 สห.29/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย-สิงห์ใต้ ตอน 1 ที่ กม.71+971 (คลองเก้าชั่ง) ผลผลิต 1 แห่ง 27/08/2564 สห.24/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอนสิงห์เหนือ – โพนางดำออก ตอน 3 ที่ กม.90+826 (แม่ลา) ผลผลิต 1 แห่ง 21/09/2564 สห.23/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ-โพนางดำออก ตอน 1 ที่ กม.107+978 (คลองเชียงราก) ผลผลิต 1 แห่ง 18/06/2564 สห.14/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมขน ทางหลวงหมายเลข 369 ตอนทางเลี่ยงเมืองสิงห์บุรี ระหว่าง กม.0+225-กม.1+300 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2564 สห.30/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางงา – บ้านหมี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 – กม.1+395 (LT,RT) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 76 ต้น ) 18/03/2564 สห.9/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอินทร์บุรี แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี (1 แห่ง) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัดกระดังงา – บ้านม้า ที่ กม.48+702 ปริมาณงาน 1หลัง 27/08/2564 สห.7/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.78+400 – กม.79+207 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/02/2564 สห.18/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนบางงา-บ้านหมี่ ระหว่าง กม.4+015-กม.4+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/05/2564 สห.19/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ