f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอน สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ตอน 3 ที่ กม.84+885 (สะพานม่วงหมู่) ผลผลิต 1 แห่ง 09/04/2564 สห.33/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย-สิงห์ใต้ ตอน 1 ที่ กม.71+971 (คลองเก้าชั่ง) ผลผลิต 1 แห่ง 03/05/2564 สห.24/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ-โพนางดำออก ตอน 1 ที่ กม.107+978 (คลองเชียงราก) ผลผลิต 1 แห่ง 18/06/2564 สห.14/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางงา – บ้านหมี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 – กม.1+395 (LT,RT) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 76 ต้น ) 18/03/2564 สห.9/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอินทร์บุรี แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี (1 แห่ง) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัดกระดังงา – บ้านม้า ที่ กม.48+702 ปริมาณงาน 1หลัง 09/04/2564 สห.7/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.78+400 – กม.79+207 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/02/2564 สห.18/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนบางงา-บ้านหมี่ ระหว่าง กม.4+015-กม.4+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/05/2564 สห.19/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนวัดกระดังงา-บ้านม้า ระหว่าง กม.49+600 - กม.50+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2564 สห.16/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
9 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.0+963 – กม.1+880 ปริมาณงาน 18,890 ตารางเมตร 09/03/2564 สห.11/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนควบคุม 0100 ตอนบุ้งกี๋ – ท่าศาล ระหว่าง กม.30+652 – กม.32+362 ปริมาณงาน 18,810 ตารางเมตร 03/03/2564 สห.4/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 02/07/2563 433/45/63/380 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 108 รายการ 23/04/2563 433/60/63/272 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
13 จ้างเหมาก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ สาย 3252 ตอน พักทัน-บ้านจ่า ระหว่าง กม.0+005-กม.9+508 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 75,590 ตารางเมตร 20/07/2563 สห.24/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 3028 ตอนบางงา-บ้านหมี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.23+006-กม.24+806 ปริมาณงาน 1 แห่ง (51 ต้น) 20/07/2563 สห.7/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 งานราวกันอันตราย สาย 309 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.75+051-กม.76+966(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (700ม.) 20/07/2563 สห.8/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ