f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.78+400 – กม.79+207 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/02/2564 สห.18/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 02/07/2563 433/45/63/380 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 108 รายการ 23/04/2563 433/60/63/272 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 จ้างเหมาก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ สาย 3252 ตอน พักทัน-บ้านจ่า ระหว่าง กม.0+005-กม.9+508 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 75,590 ตารางเมตร 20/07/2563 สห.24/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 3028 ตอนบางงา-บ้านหมี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.23+006-กม.24+806 ปริมาณงาน 1 แห่ง (51 ต้น) 20/07/2563 สห.7/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 งานราวกันอันตราย สาย 309 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.75+051-กม.76+966(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (700ม.) 20/07/2563 สห.8/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 32 ตอนสิงห์เหนือ-โพนางดำออก ตอน 3 ระหว่าง กม.101+423-กม.105+684(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (72ต้น) 20/07/2563 สห.6/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 จ้างเหมาโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สาย3285 ตอนอินทร์บุรี-หนองสุ่ม ระหว่างกม.2+995-กม.3+795 11/04/2562 สห.จ.31/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ