f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3030 ตอน ดงมะขามเทศ–บางระจัน ระหว่าง กม.2+935–กม.3+735 ปริมาณงาน 0.800 กิโลเมตร 22/03/2564 สห.38/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
17 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนวัดกระดังงา–บ้านม้า ระหว่าง กม.48+600-กม.49+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2564 สห.39/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 30/03/2564 433/60/64/195 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
19 หลักล้มลุกสีส้มสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสง ชนิด DIAMOND GRADE DG3 ขนาด 3" 3 แถบ (8 x 75 ซม.) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 48 อัน 23/03/2564 433/60/64/193 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 29/03/2564 433/60/64/194 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/03/2564 433/60/64/192 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
22 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิวส์แบบปล่อยชาย ขนาด 1.20x1.20 ม. (17.28 ตร.ม.) และ ขนาด 1.20x2.40 (8.64 ตร.ม.) จำนวน 2 รายการ 19/03/2564 433/-/64/191 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
23 งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมย่อยงานขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย–ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.85+720-กม.87+920 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2564 สห.37/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/03/2564 433/60/64/190 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
25 จ้างซ่อมระบบทำความเย็นในห้องโดยสารพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน 19/03/2564 433/-/64/60 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 16/03/2564 433/60/64/189 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
27 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 3 รายการ 08/04/2564 433/-/64/188 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/03/2564 433-45/64/187 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
29 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 22/03/2564 433/60/64/186 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
30 สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้มชนิด Diamond Grade ขนาด 15 x 15 ซม. มอก. 606 – 2549 จำนวน 180 แผ่น 16/03/2564 433/60/64/185 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 983 รายการ