แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1171 งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 433/35/62/141 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1172 งานซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/12/2561 433/60/62/116 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1173 งานซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 25/12/2561 433/45/62/137 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1174 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 24/12/2561 433/45/62/136 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1175 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ 21/12/2561 433/60/62/133 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1176 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ 21/12/2561 433/60/62/132 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1177 งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 รายการ 20/12/2561 433/35/62/128 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1178 งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 รายการ 22/01/2562 433/35/62/134 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1179 งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 2 รายการ 25/12/2561 433/35/62/138 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1180 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 19/12/2561 433/60/62/124 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1181 งานซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 24/12/2561 433/35/62/136 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1182 ซื้อยางนอก จำนวน 2 เส้น 11/12/2561 433/30/62/025 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1183 งานซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 1 รายการ 01/12/2561 433/35/62/134 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1184 งานซื้อน้ำมัน จำนวน 1 รายการ 20/12/2561 433/35/62/128 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1185 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 14/12/2561 433/60/62/119 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1,171 ถึง 1,185 จาก 1,218 รายการ