f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนควบคุม 0100 ตอนบุ้งกี๋ – ท่าศาล ระหว่าง กม.30+652 – กม.32+362 ปริมาณงาน 18,810 ตารางเมตร 02/11/2563 สห.4/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
32 จ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย – ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.80+190 – กม.81+290 ปริมาณงาน 23,560 ตารางเมตร 02/11/2563 สห.13/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
33 จ้างเหมาก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ สาย 3252 ตอน พักทัน-บ้านจ่า ระหว่าง กม.0+005-กม.9+508 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 75,590 ตารางเมตร 27/03/2563 สห.24/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
34 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 3454 ตอนชัณสูตร-ท่าช้าง ระหว่าง กม.44+260-กม.46+075 ปริมาณ 19,965 ตารางเมตร 20/03/2563 สห.18/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
35 จ้างเหมาก่อสร้างซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ สาย 309 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.91+729-กม.93+050 ปริมาณงาน 27,220 ตารางเมตร 19/03/2563 สห.19/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
36 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอนสิงห์เหนือ-โพนางดำออก ตอน 1 ระหว่าง กม.91+813-กม.94+294 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (94 ต้น) 17/03/2563 สห.12/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
37 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสิงห์บุรี สาย 32 ตอนสิงห์เหนือ-โพนางดำออก ที่ กม.103+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 สห.9/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
38 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 311 ตอนแยกวัดสนามไชย-วัดกระดังงา ระหว่าง กม.28+030-กม.29+950 (RT) ปริมาณงาน 27,074 ตารางเมตร 13/03/2563 สห.15/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
39 จ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ สาย 3032 ตอนบุ้งกี๋-ท่าศาล ระหว่าง กม.21+570-กม.23+920 ปริมาณงาน 26,698 ตารางเมตร 13/03/2563 สห.10/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
40 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 3303 ตอนบางระจัน-โพทะเล ระหว่าง กม.8+400-กม.9+705 ปริมาณงาน 25,107 ตารางเมตร 13/03/2563 สห.17/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
41 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 3028 ตอนบางงา-บ้านหมี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.23+006-กม.24+806 ปริมาณงาน 1 แห่ง (51 ต้น) 13/03/2563 สห.7/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
42 งานราวกันอันตราย สาย 309 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.75+051-กม.76+966(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (700ม.) 13/03/2563 สห.8/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
43 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 3032 ตอนบุ้งกี๋-ท่าศาล ตอน 2 ระหว่าง กม.24+500-กม.26+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (51 ต้น) 13/03/2563 สห.13/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
44 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 311 ตอนแยกวัดสนามไชย-วัดกระดังงา ตอน 1 ระหว่าง กม.17+784-กม.20+583(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (124ต้น) 12/03/2563 สห.14/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
45 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 32 ตอนสิงห์เหนือ-โพนางดำออก ตอน 3 ระหว่าง กม.101+423-กม.105+684(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (72ต้น) 12/03/2563 สห.6/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 56 รายการ