f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางงา – บ้านหมี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 – กม.1+395 (LT,RT) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 76 ต้น ) 09/11/2563 สห.9/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
17 จ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกวัดสนามไชย – วัดกระดังงา ตอน 2 ระหว่าง กม.16+500 – กม.17+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,120 ตารางเมตร 09/11/2563 สห.28/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
18 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางงา – บ้านหมี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.20+335 – กม.22+460 ปริมาณงาน 22,878 ตารางเมตร 09/11/2563 สห.34/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
19 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอินทร์บุรี แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี (1 แห่ง) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัดกระดังงา – บ้านม้า ที่ กม.48+702 ปริมาณงาน 1หลัง 09/11/2563 สห.7/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
20 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.78+400 – กม.79+207 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 สห.18/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
21 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนบางงา-บ้านหมี่ ระหว่าง กม.4+015-กม.4+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/11/2563 สห.19/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
22 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนวัดกระดังงา-บ้านม้า ระหว่าง กม.49+600 - กม.50+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 สห.16/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
23 จ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย – สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.66+800– กม.68+050 (RT) ปริมาณงาน 20,250 ตารางเมตร 04/11/2563 สห.17/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
24 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกวัดสนามไชย – วัดกระดังงา ตอน 1 ระหว่าง กม.28+016 – กม.29+855 (LT) ปริมาณงาน 18,856 ตารางเมตร 04/11/2563 สห.12/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
25 จ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0302 ตอนสิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ตอน 1 ระหว่าง กม. 84+450 – กม.85+630 (LT) ปริมาณงาน 18,405 ตารางเมตร 04/11/2563 สห.8/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
26 จ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนควบคุม 0100 ตอนบุ้งกี๋ – ท่าศาล ตอน 1 ระหว่าง กม.23+950- กม.26+505 ปริมาณงาน 28,530 ตารางเมตร 04/11/2563 สห.5/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
27 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.0+963 – กม.1+880 ปริมาณงาน 18,890 ตารางเมตร 03/11/2563 สห.11/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
28 จ้างเหมาก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301,0302,0303 ตอนไชโย–สิงห์ใต้–สิงห์เหนือ-โพนางดำออก ที่ กม.71+965,84+918,94+238 และ 107+978 ปริมาณงาน 4 แห่ง 03/11/2563 สห.6/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
29 จ้างเหมาก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301,0302,0303 ตอนไชโย–สิงห์ใต้–สิงห์เหนือ-โพนางดำออก ที่กม.71+965,84+918,94+238 และ 107+978 ปริมาณงาน 4 แห่ง 02/11/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
30 จ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.6+590–กม.8+400 ปริมาณงาน 20,345 ตารางเมตร 02/11/2563 สห.10/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 56 รายการ