f
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 22/03/2567

 ประชาสัมพันธ์วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี และหัวหน้าหมวดทางหลวงสิงห์บุรี จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ระหว่าง กม.30+430 - กม.31+570 และโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางแยกต่างระดับสิงห์เหนือ ที่ กม.87+680 ณ โดมเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี


'