แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
ลงวันที่ 07/10/2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

---------------------------------------

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ

เดินทางมาตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงสิงห์บุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

โดยมีนายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงฯ สิงห์บุรี (ฝ่ายวิศวกรรม),

รองผู้อำนวยการแขวงฯ สิงห์บุรี (ฝ่ายบริหาร), ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกัน

ณ สำนักงานแขวงทางหลวงสิงห์บุรี


'