แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ประจำปี 2564
ลงวันที่ 04/10/2564

กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย

---------------------------

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

โดยมี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี, หัวหน้าหมวดทางหลวง, หัวหน้างาน, ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดแขวงฯ

เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงสิงห์บุรี


'