แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
พิธีมอบโล่ที่ระลึก และเกียรติบัตรให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
ลงวันที่ 23/09/2564

วันที่ 23 กันยายน 2564

นายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

เข้าร่วม พิธีมอบโล่ที่ระลึก และเกียรติบัตรให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

โดยมี นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 เป็นประธานในพิธีฯ

ณ ห้องประชุมละโว้ 1 ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)


'