f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
?????ประกาศ????? ??????ปิดการจราจร ในทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล กม.82+132 ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ??????

?????ประกาศ????? ??????ปิดการจราจร ในทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล กม.82+132 ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ?????? แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) โดย หมวดทางหลวงหนองบัว ในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม? 2564 หมวดทางหลวงหนองบัวจะดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานในทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล กม.82+132 ทำให้ต้องดำเนิน ปิดการจราจร ช่วง กม.ดังกล่าว ดังกล่าวข้างต้น แขวงฯ จึงแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ประชาชนที่ใช้เส้นทางสายดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้ทางหลีกเลี่ยงเส้นทางสัญจรดังกล่าว หรือใช้เส้นทางเลี่ยง #กรมทางหลวง #1586