f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 15/01/2564 433/60/64/103 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
107 ซื้อไฟไซเรน ขนาด 24V. จำนวน 1 ชุด 26/01/2564 433/30/64/34 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 20/01/2564 433/60/64/102 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
109 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 20/01/2564 433/60/64/101 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/01/2564 433/60/64/99 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
111 จ้างเหมาผลิตป้วยไวนิวส์ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 10 แผ่น 12/01/2564 433/-/64/98 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
112 ซื้อวัสดุหล่อลื่น ชนิดน้ำมัน 2T จำนวน 60 ลิตร 15/01/2564 433/30/64/31 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
113 ซื้อหลักล้มลุกสะท้อนแสงฯ จำนวน 20 อัน 12/01/2564 433/60/64/97 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
114 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,550 ลิตร 08/01/2564 433/35/64/96 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 06/01/2564 433/45/64/95 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
116 ซื้อเสื้อสะท้อนแสงคาดแถบสะท้อนแสง 8 แถบ หน้า-หลัง พร้อมชื่อหน่อยงาน มอก.368-2554 จำนวน 24 ตัว 05/01/2564 433/60/64/91 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
117 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิวส์แบบปล่อยชาย จำนวน 14 รายการ 04/01/2564 433/-/64/92 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 04/01/2564 433/60/64/93 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/01/2564 433/60/64/90 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
120 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 5 รายการ 14/01/2564 433/-/64/89 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 106 ถึง 120 จาก 983 รายการ