f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/01/2564 433/60/64/121 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
92 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 3 รายการ 26/01/2564 433/-/64/119 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 27/01/2564 433/45/64/117 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 27/01/2564 433/60/64/113 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
95 ซื้อยาง CSS-1H ขนาดจุ 200 ก.ก./ถัง มอก.371-25631 จำนวน 50 ถัง 27/01/2564 433/60/64/112 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/02/2564 433/60/64/115 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 26/01/2564 433/60/64/116 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
98 ซื้อถังจราจรขนาดฐาน 0.43 x 0.80 ซม. จำนวน 40 ถัง 27/01/2564 433/60/64/114 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 02/02/2564 433/45/64/110 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/01/2564 433/60/64/109 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
101 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 21/01/2564 433/60/64/108 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 27/01/2564 433/45/64/107 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
103 ซื้้อถังจราจรขนาดฐาน 0.53 x 0.85 ซม. น้ำหนัก 5.2 ก.ก. จำนวน 29 อัน 22/01/2564 433/60/64/105 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
104 ซื้อยางเรเดียรขนาด 215/70 R 15 จำนวน 2 เส้น 26/01/2564 433/30/64/35 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
105 ซื้อวัสดุถังจราจรฐาน 0.53 x 0.85 ซม. น้ำหนัก 5.2 ก.ก. จำนวน 40 ถัง 22/01/2564 433/60/64/104 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 983 รายการ