f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
916 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมประจุไฟ 15/01/2562 433/30/62/034 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
917 ซื้ออะไหล่จำนวน 4 รายการ 11/01/2562 433/30/62/031 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
918 ซื้ออะไหล่จำนวน 1 รายการ 11/01/2562 433/30/62/032 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
919 งานซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) 22/01/2562 433/40/62/172 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
920 งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งไฟฟ้าสัญญาณจราจร จำนวน 5 รายการ 19/12/2561 433/-/62/125 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
921 งานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) 1.งานซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ 2.งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/01/2562 433/60/62/166,433/70/62/164 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
922 งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/01/2562 433/35/62/169 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
923 งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/01/2562 433/40/62/168 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
924 จ้างเหมาโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลจักรสีห์, ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี และตำบลโพทะเล, ตำบลคอทราย, ตำบลบางระจัน, ตำบลโพสังโฆ, ตำบลท 14/01/2562 สห.จ.29/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
925 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/01/2562 433/60/62/167 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
926 งานซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ 10/01/2562 433/40/62/155 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
927 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ(สำหรับงายวื้อหรือจ้างที่ไม่ดำเนินผ่านe-GP) 16/01/2562 433/60/62/162 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
928 งานจ้างเหมาตัดหญ้าจำนวน 2 รายการ 15/01/2562 433/-/62/161 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
929 งานจ้างเหมาผลิตป้ายไวนิวส์ จำนวน 3 รายการ 15/01/2562 433/-/62/160 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
930 งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่าน e-GP) 14/01/2562 433/35/62/158 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 916 ถึง 930 จาก 983 รายการ