f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 09/02/2564 433/60/64/135 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
77 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ปริ๊นเตอร์ Laserjet Interprise M 604 จำนวน 2 กล่อง 24/02/2564 433/40/64/134 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
78 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,540 ลิตร 10/02/2564 433/35/64/132 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
79 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 03/02/2564 433/60/64/131 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 02/02/2564 433/60/64/123 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
81 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย – ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.73+943 – กม.75+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2564 สห.35/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
82 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 200 รีม 03/02/2564 433/40/64/126 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/02/2564 433/60/64/118 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
84 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 02/02/2564 433/60/64/120 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 10/02/2564 433/40/64/128 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
86 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 02/02/2564 433/60/64/130 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 03/02/2564 433/60/64/127 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
88 จ้างเหมาสร้างศาลาทางหลวง สาย 32 ที่ กม.110+715 24/02/2564 433/-/64/125 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
89 ซื้อ HOT-MIX จำนวน 34 ตัน 02/02/2564 433/60/64/122 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
90 จ้าเหงมาตี่เส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอน บุ้งกี๋ - ท่าศาล ที่ กม.2+300 24/02/2564 433/-/64/106 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 983 รายการ