f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 03/03/2564 433/-/64/154 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
62 ซื้อ HOT-MIX ตามมาตรฐาน ทล.ม.408/2532 มอก.371-2530 จำนวน 17 ตัน 24/02/2564 433/60/64/153 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
63 ซื้ออะไหล่ จำนวน 3 รายการ 24/02/2564 433/30/64/46 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
64 ซื้อไส้กรองอากาศ จำนวน 5 รายการ 24/02/2564 433/30/64/45 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
65 ซื้อวัสดสุจราจร จำนวน 6 รายการ 24/02/2564 433/60/64/148 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
66 ซื้อหมึก Fujixerox รุ่น Docuprint P 335d สีดำ จำนวน 1 กล่อง 24/02/2564 433/40/64/150 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
67 ซื้อ HOT-MIX จำนวน 35 ตัน 24/02/2564 433/60/64/147 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 24/02/2564 433/40/64/144 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
69 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ปริ๊นเตอร์ Laserjet Interprise M604 จำนวน 2 กล่อง 24/02/2564 433/40/64/146 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
70 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 24/02/2564 433/-/64/142 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
71 ซื้อ HOT-MIX ตามมาตรฐาน ทล.ม.408/2532 มอก.371-2530 จำนวน 10 ตัน 24/02/2564 433/60/64/152 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
72 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 24/02/2564 433/60/64/138 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
73 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 468 ลิตร 10/02/2564 433/35/64/140 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
74 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,532 ลิตร 09/02/2564 433/35/64/139 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/02/2564 433/40/64/136 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 61 ถึง 75 จาก 983 รายการ