f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 15/03/2564 433/60/64/175 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
47 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,550 ลิตร 08/03/2564 433/35/64/171 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
48 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร ติดแผ่นสะท้อนแสง มอก.606-2549 ชนิด High Prismatic Grade จำนวน 7 รายการ 08/03/2564 433/-/64/166 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
49 ซื้อเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง (หน้าเดียว) ขนาด 15x15 ซม. พร้อมอุปกรณ์ มอก.606-2549 จำนวน 180 ตัว 08/03/2564 433/60/64/168 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
50 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Fujixerox รุ่น Docuprint P335d สีดำ จำนวน 1 กล่อง 11/03/2564 433/40/64/170 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 08/03/2564 433/60/64/167 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
52 ชื้อไฟ LED กระพริบ-ลูกศร ชุดไฟสัญญาณกะพริบ ชนิดลูกศรซ้าย-ขวา ระบบหลอด LED ขนาด 12V. จำนวน 1 ชุด 05/03/2564 433/30/64/52 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 11/03/2564 433/40/64/164 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
54 ซื้อ HOT - MIX ตามมาตรฐาน ทล.ม.408/2532 มอก.371-2530 จำนวน 25 ตัน 05/03/2564 433/60/64/163 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
55 จ้างซ่อมระบบความเย็นในห้องโดยสารพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน 03/03/2564 433/-/64/49 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/03/2564 433/60/64/161 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 05/03/2564 433/45/64/160 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
58 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร ติดแผ่นสะท้อนแสง มอก.606-2549 แบบที่ 9 (Very High Intersity Grade) ใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.2 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. จำนวน 6 รายการ 03/03/2564 433/-/64/157 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
59 ซื้อหลักล้มลุกสีส้มสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสง ชนิด DIAMOND GEADE DG ขนาด 3" 3 แถบ (8x75 ซม.) จำนวน 50 อัน 03/03/2564 433-60/64/156 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 24/02/2564 433/60/64/158 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 983 รายการ