f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้ออะไหล่ จำนวน 2 รายการ 17/03/2564 433/30/64/58 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
32 ซื้อ HOT-MIX จำนวน 25 ตัน 11/03/2564 433/60/64/184 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
33 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 11/03/2564 433/60/64/182 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 16/03/2564 433/60/64/183 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
35 ซื้อยางนอก ขนาด 750/16-14 จำนวน 2 เส้น 15/03/2564 433/30/64/57 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
36 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิวส์แบบปล่อยชาย ขนาด 1.20x1.20 ม. (24.48 ตร.ม.) และ ขนาด 1.20x2.40 ม. (24.80 ตร.ม.) จำนวน 2 รายการ 15/03/2564 433/-/64/180 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/03/2564 433/60/64/181 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/03/2564 433/45/64/178 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
39 จ้างเหมาตีเส้นจราจร สาย 309 ระหว่าง กม.93+300 - 94+200 จำนวน 2 รายการ 08/04/2564 433/-/64/177 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
40 ซื้อยางล้อ จำนวน 2 รายการ 10/03/2564 433/30/64/55 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
41 จ้างซ่อมระบบความเย็นในห้องโดยสาร พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน 05/03/2564 433/-/64/54 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
42 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 08/03/2564 433/35/64/176 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
43 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร (รหัส บ.1) ติดแผ่นสะท้อนแสง มอก.606-2549 จำนวน 3 รายการ 11/03/2564 433/-/64/173 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 04/03/2564 433-60/64/159 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/03/2564 433/60/64/174 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 983 รายการ