แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1186 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/12/2561 433/60/62/124 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1187 433/60/62/126 01/12/2561 433/60/62/126 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1188 งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 19/12/2561 433/40/62/123 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1189 ซื้ออะไหล่ จำนวน 4 รายการ 06/12/2561 433/30/62/021 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1190 งานซื้อวัสดุหล่อลื่นจำนวน 2 รายการ 06/12/2561 433/30/62/022 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1191 1.งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 2. งานซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ 14/12/2561 433/35/62/118 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1192 งานซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 13/12/2561 433/35/62/117 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1193 งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 433/35/62/120 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1194 งานซื้อวัสดุจราจร 4 รายการ 17/12/2561 433/60/62/121 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1195 งานซื้อน้ำมัน จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 433/35/62/115 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1196 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 13 รายการ 03/12/2561 433/60/62/99 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1197 งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/12/2561 433/35/62/109 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1198 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ 12/12/2561 433/45/62/114 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1199 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ 01/12/2561 433/60/62/108 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1200 จ้างเหมาโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สาย3285 ตอนอินทร์บุรี-หนองสุ่ม ระหว่างกม.2+995-กม.3+795 14/01/2562 สห.จ.31/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 1,186 ถึง 1,200 จาก 1,218 รายการ