แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 4 รายการ 09/06/2564 433/30/64/93 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
107 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 จำนวน 3 กล่อง 09/06/2564 433/40/64/90 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
108 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะชำรุด (รถตำรวจทางหลวง) จำนวน 2 รายการ 05/08/2564 สห.(ข)/3/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 25/06/2564 433/60/64/283 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 23/06/2564 433/60/64/281 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 23/06/2564 433/60/64/281 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 23/06/2564 433/40/64/278 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 22/06/2564 433/60/64/276 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 22/06/2564 433/60/64/276 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
115 ซื้อเสาหลักนำทางยาพารา (ตามข้อกำหนดพิเศษที่ ทช.พิเศษ 1/2564) 21/06/2564 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
116 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/06/2564 433/60/64/275 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
117 ซื้อไฟ LED กระพริบ-ลูกศร ชุดไฟสัญญาณกระพริบ ชนิดลูกศรซ้าย-ขวา ระบบหลอดไฟ LED ขนาด 12 V. จำนวน 1 ชุด 21/05/2564 433/30/64/88 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
118 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,637 ลิตร 10/06/2564 433/35/64/274 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
119 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 363 ลิตร 10/06/2564 433/35/64/273 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
120 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 30 ใบ 09/06/2564 433/30/64/91 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,218 รายการ