แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/07/2564 433/60/64/299 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
92 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/07/2564 433/45/64/298 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 12/07/2564 433/40/64/297 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 12/07/2564 433/60/64/295 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
95 จ้างเหมาผลิตป้ายพิกัดความเร็วรถขนาด 3.60 x 4.80 มง จำนวน 1 แผ่น 12/07/2564 433/60/64/294 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
96 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิวส์แบบเจาะตาไก่ขนาด 6.00 x 3.00 มง จำนวน 1 แผ่น 12/07/2564 433/60/64/293 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
97 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 3 รายการ 12/07/2564 433/30/64108 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
98 จ้าเหมาตีเส้นจราจรบนผิวทาง จำนวน 2 รายการ 08/07/2564 433/-/64/292 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 08/07/2564 433/60/64/291 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 07/07/2564 433-60/64/290 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
101 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 3 รายการ 07/07/2564 433/60/64/289 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 01/07/2564 433/60/64/285 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
103 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,600 ลิตร 01/07/2564 433/35/64/286 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 30/06/2564 433/45/64/284 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 30/06/2564 433/60/64/284 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,218 รายการ