แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 30 ใบ 03/08/2564 433/30/64/115 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
77 จ้างอัดสายไฮดรอลิคบุงกี๋หลังความยาว 2.60 และ 3.20 เมตร จำนวน 2 งาน 02/08/2564 433/-/64/113 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
78 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V. 100A. จำนวน 2 ลูก 29/07/2564 433/30/64/112 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
79 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V. 100A. จำนวน 2 ลูก 29/07/2564 433/30/64/111 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/08/2564 433-60/64/312 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
81 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,550 ลิตร 02/08/2564 433/35/64/311 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
82 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ 23/07/2564 433/60/64/309 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
83 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 3 รายการ 21/07/2564 433/60/64/308 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
84 ซื้อวัสดุไฟฟ จำนวน 1 รายการ 21/07/2564 433/45/64/306 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/07/2564 433/60/64/305 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
86 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ 15/07/2564 433/60/64/304 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/07/2564 433/60/64/303 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
88 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิวส์ จำนวน 1 รายการ 14/07/2564 433/60/64/302 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
89 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตร 14/07/2564 433/35/64/301 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
90 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 3 รายการ 13/07/2564 433/60/64/300 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,218 รายการ