แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 30/08/2564 433/60/64/326 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
62 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V. 100A. จำนวน 2 ลูก 24/08/2564 433/30/64/127 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 27/08/2564 433/60/64/325 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
64 จ้างซ่อมรถไฮดรอแมคพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งาน 19/08/2564 433/-/64/124 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/08/2564 433/60/64/324 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
66 ซื้อน้ำพมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 17/08/2564 433/35/64/323 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
67 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 100 รีม 16/08/2564 433/40/64/322 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
68 จ้างเหมาซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 32 ที่ กม.24+625 ด้านซ้ายทาง 13/08/2564 433/-/64/321 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 10/08/2564 433/60/64/319 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
70 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 10/08/2564 433/60/64/318 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
71 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน จำนวน 7 รายการ 05/08/2564 433/30/64/116 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/08/2564 433/60/64/319 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
73 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 06/08/2564 433/60/64/314 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
74 จ้างเปลี่ยนกระจกบานหน้า จำนวน 1 บาน พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 แผ่น 06/08/2564 433/-/64/121 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
75 ซื้อยางเรเดียร ขนาด 215/70 R 15 จำนวน 2 เส้น 06/08/2564 433/30/64/118 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,218 รายการ