แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 7,168 ลิตร 17/09/2564 433/35/64/345 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
47 ซื้อวน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 1,832 ลิตร 17/09/2564 433/35/64/344 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
48 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจร สาย 311 ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ที่ กม.37+174 17/09/2564 433/-/64/343 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
49 ซื้อวัสดกุสำนักงานงาน จำนวน 5 รายการ 13/09/2564 433/40/64/335 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 13/09/2564 433/40/64/335 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
51 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,550 ลิตร 15/09/2564 433/35/64/341 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
52 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,600 ลิตร 15/09/2564 433/35/64/341 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 14/09/2564 433/60/64/340 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
54 จ้างเหมาผลิตป้ายกำจัดความเร็ว (บ.32) จำนวน 30 ป้าย 14/09/2564 433/60/64/339 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
55 ซื้อวัสดุน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 27 ถัง 13/09/2564 433/85/64/332 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 13/09/2564 433/40/64/335 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 13/09/2564 433/40/64/334 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 13/09/2564 433/40/64/333 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/09/2564 433/60/64/331 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
60 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,650 ลิตร 01/09/2564 433/35/64/330 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,218 รายการ