แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 22/09/2564 433/30/64/133 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
32 ซื้อหลอด LED 13 W จำนวน 70 หลอด 27/09/2564 433/45/64/361 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
33 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 12 รายการ 23/09/2564 433/85/64/360 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 23/09/2564 433/40/64/358 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
35 ซื้อยางล้อ ขนาด 215-70-16 จำนวน 2 เส้น 22/09/2564 433/30/64/132 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
36 จ้างเหมารผลิตป้ายไวนิวส์ จำนวน 3 รายการ 22/09/2564 433/85/64/356 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 21/09/2564 433/40/64/352 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
38 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 1 รายการ 21/09/2564 433/60/64/355 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/09/2564 433/60/64/353 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 20/09/2564 433/60/64/351 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
41 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 20/09/2564 433/60/64/353 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ 20/09/2564 433/40/64/347 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
43 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 20/09/2564 433/40/64/347 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
44 จ้างอัดสายไฮโดรอลิค ความยาว 1.32 เมตร จำนวน 4 เส้น จำนวน 1 งาน 16/09/2564 433/-/64/130 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
45 จ้างเหมาซ่มอการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์เสียหาย ทางหลวงหมายเลข 3032 ที่ กม.23+150 17/09/2564 433/-/64/346 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,218 รายการ