แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
Singburi Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 3 รายการ 14/10/2564 433/60/65/3 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
17 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวรลาดข้างทางทั้งสองข้าง ทางหลวงหมายเลข 311,3028 จำนวน 230,309.5 ตารางเมตร 14/10/2564 433/-/65/2 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
18 ซื้อวัาสดุก่อสร้าง จนรำวน 2 รายการ 06/10/2564 433/60/65/7 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/10/2564 433/60/65/8 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/10/2564 433/60/65/6 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 01/10/2564 433/60/65/5 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
22 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิวส์แบบเจาะตาไก่ขนาด 1.20 x 1.00 ม. จำนวน 25 แผ่น 01/10/2564 433/60/65/4 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/10/2564 433/60/65/3 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/10/2564 433/60/65/2 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 01/10/2564 433/60/65/1 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
26 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 3 รายการ 05/07/2564 433/60/64/288 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/10/2564 433/60/65/16 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 28/09/2564 433/40/64/364 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
29 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 16 รายการ 28/09/2564 433/85/64/363 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
30 จ้างเหมาซ่อมเคึรื่องรับ - ส่งวิทยุ จำนวน 2 รายการ 27/09/2564 433/-/64/362 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,218 รายการ