f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 3033 ตอนบางงา-โภคาวิวัฒน์ ระหว่าง กม.0+011-กม.1+306 ปริมาณงาน 11,655 ตารางเมตร 04/03/2563 สห.4/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
47 จ้างเหมาก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ สาย 311 ตอนควบคุม 0202 ตอนวัดกระดังงา-บ้านม้า ระหว่าง กม.42+900-กม.58+263(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 70,110 ตารางเมตร 03/03/2563 สห.16/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
48 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3509 ตอนควบคุม 0100 ตอนท่าช้าง-สวนกล้วย ระหว่าง กม.0+006-กม.1+640 ปริมาณงาน 16,565 ตารางเมตร 03/03/2563 สห./2/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
49 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสิงห์บุรี สาย 32 ตอนสิงห์เหนือ-โพนางดำออก ที่ กม.103+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/03/2563 สห.(EB)/2/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
50 จ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ สาย 32 ตอน สิงห์เหนือ-โพนางดำออก ระหว่าง กม.95+220-กม.96+120(RT) ปริมาณงาน 13,876 ตารางเมตร 02/03/2563 สห.3/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
51 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอนสิงห์เหนือ-โพนางดำออก ตอน 1 ระหว่าง กม.91+813-กม.94+294 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (94 ต้น) 02/03/2563 สห.(EB)/1/2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
52 จ้างเหมาทำการไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางระจัน - โพทะเล ระหว่าง กม.0+950 - กม.2+174 (LT,RT) ปริมาณงาน 70 ต้น 07/08/2562 สห.37/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
53 ครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางระจัน-โพทะเล ระหว่าง กม.10+443-กม.10+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/06/2562 สห.36/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
54 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟต5ชั้น 30 ครอบครัว บริเวณสถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (สิงห์บุรี) 30/01/2562 สห.33/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
55 จ้างเหมาโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สาย3285 ตอนอินทร์บุรี-หนองสุ่ม ระหว่างกม.2+995-กม.3+795 14/12/2561 สห.จ.31/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
56 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.12+460 - กม.15+300 (เป็นช่วงๆ) 29/11/2561 สห.27/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 46 ถึง 56 จาก 56 รายการ