วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวสารทางหลวง

 

27 ธ.ค.
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) เปิดจุดบริการทั่วไทยเพื่อบริการประชาชนผู้ใช้ทางในเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.45 น.แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โดย นายวีระศักดิ์  ปนสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ได้เป็นประธานพิธีในการเปิดจุดบริการทั่วไทยเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตอน แยกมะนาวหวาน-ม่วงค่อม ที่ กม.51+465 ด้านขวาทางซึ่งได้รับความร่วมมือจากรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ)(ฝ่ายวิศวกรรม)(ฝ่ายบริหาร) หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างานฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้างานฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงานและตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธรม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีสาขาชัยบาดาล มูลนิธิ กู้ภัยเข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย...เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง"

 

25 ธ.ค.
title
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงเน้นย้ำเรื่องความพร้อมในการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงเน้นย้ำเรื่องความพร้อมในการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อย่างเต็มที่ทุกด้าน ต้องได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งได้สั่งการให้คืนโครงการก่อสร้างคืนผิวจราจรที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทุกโครงการ และบริหารจัดการการจราจรให้ดีโดยเฉพาะเส้นทางสายหลักที่มีปริมาณรถมาก เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการโครงการ "เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง" ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562-3 มกราคม 2563 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ของกระทรวงคมนาคมในหัวข้อใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจปลอดภัยตลอดปีใหม่โดยมีมาตรเตรียมความพร้อมในเทศกาลปีใหม่ 2563 ดังนี้.- 1.มาตรการเตรียมความพร้อมของทางหลวงโดยสั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการซ่อมแซมหลุมบ่อผิวทางให้ผิวทางดี มีความปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้ตามทางร่วมทางแยกต่างๆ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนต้องติดทุกดวง รวมถึงคืนพื้นที่ในพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้ครบถ้วนเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง 2.มาตรการด้านการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อวางแผนป้องกันลดอุบัติเหตุ 3.มาตรการด้านอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยกรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดบริการทั่วไทย 371 แห่ง แบ่งเป็นจุดพักรถสาธารณะ 18 แห่ง (17 จังหวัด) จุดให้บริการทั่วไทย 152 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 201 แห่งและศูนย์ฯ ประสานงาน 125 ศูนย์ มีบริการห้องน้ำในพื้นที่หมวดทางหลวง และห้องน้ำจุดให้บริการทั่วไทยรวม 735 แห่งโดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชม. และได้เตรียมอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ในการเปิดช่องทางพิเศษ เตรียมรถบริการซ่อมเคลื่อนที่การให้บริการให้ความช่วยเหลือกรณีรถเสีย

 

25 ธ.ค.
title
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เน้นย้ำให้กรมทางหลวงเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เน้นย้ำให้กรมทางหลวงเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในเส้นทางที่มีความเสียงจะเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แนะนำประชาชนให้แวะพักที่จุดบริการทางหลวงให้พร้อมทั้งรถ ทั้งคน ก่อนเดินทางต่อ โดยทั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการของกรมทางหลวง ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563) ภายใต้สโลแกนของกระทรวงคมนาคม "ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่" ซึ่งกรมทางหลวงมีมาตรการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุเพื่อวางแผนป้องกันลดอุบัติเหตุแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบนทางหลวง / การปิดจุดกลับรถ / ทางร่วมทางแยกบูรณาการร่วมบริหารการจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟ ให้ประชาชนได้รับสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

วีดีทัศน์
title
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 3 สายทาง
ทำไมกรมทางหลวงต้องตัดต้นไม้สองข้างทาง ต้ดสั้นๆ ต้นไม้จะตายหรือไม่?
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวง ได้รับเงิน 15,000 บาทจากกรมทางหลวง จริงหรือไม่